Landelijke Themazondag 'Christen-zijn op je werk'

Is werk een zegen of een vloek?

in Christelijk Nieuws

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komt er een Landelijke Themazondag; 'Christen-zijn op je werk'. Dit jaar op 9 november. Op deze manier komt er opnieuw aandacht voor de vraag hòe je op een goede manier christen kunt zijn op je werk.

(imported body)

In de afgelopen jaren vond deze themazondag plaats. Veel kerken en gemeenten hebben inmiddels als deelnemer meegedaan en de meeste kerkgangers reageren enthousiast omdat er ook aandacht is voor werklozen, studenten, huisvrouwen, vrijwilligerswerk en gepensioneerden. Daarom wordt ook dit jaar deze mogelijkheid geboden.

Gelovigen zijn een groot deel van hun leven bezig met werk, in welke vorm dan ook. Velen hebben een zekere verlegenheid met dit thema, en leven in twee werelden: die van 'de kerk' en die van 'het werk'. Zij hebben daarbij allerlei vragen met betrekking tot de relatie tussen geloof en werk.

Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop het werk verricht wordt, de houding ten opzichte van anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enzovoorts. En hoe kun je christen-zijn op je werk, moet je daar evangeliseren of juist niet, kun je samen met collega's bidden? Allemaal vragen die bewust of onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever.

Dit initiatief wordt ondersteund door inmiddels 19 organisaties: Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, Besturenraad, CBMC, cgmv, CNV, Evangelische Alliantie, ForumC, Geloof in je werk, Geloven op Maandag, GIDSnetwerk, IMPACT Netwerk, Kerygma, Lafjoetoe, Moderne Koningen, New Wine, RMU, SKIN en Willow Creek.

Aan alle kerken en gemeenten wordt gevraagd op die zondag (of op een andere datum als dat beter schikt) daarbij stil te staan en daarover te preken.

 Bron: Christenzijnopjewerk.nl

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons