Koran en Bijbel schrijven vrede en liefde voor

Arjan Lock blogt vanuit verscheurde Centraal-Afrikaanse Republiek

Al meer dan jaar is de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) in het nieuws vanwege bloedige gevechten tussen christenen en moslims. En zelfs tussen christenen onderling. EO-directeur Arjan Lock reist momenteel met een cameraploeg door dit tot op het bot verdeelde land voor EO-Metterdaad. Voor EO.nl/geloven houdt hij een blog bij. Dag 3: Mensen van goede wil.

Bangui, 22 mei

‘Mijn liefste bezit van wat ik nog over heb? Deze koran die ik op mijn 12e van mijn vader heb gekregen.’ Op de grond tegenover me zit Ahmad. Hij laat me met een grote glimlach het voddige boekje zien. Heel veel meer dan dat heeft hij ook niet meer. Af en toe vertrekt zijn gezicht van de pijn. Op zijn beide benen zie ik grote littekens en ontstekingen.  We zijn op het ommuurde terrein van de grote moskee, in het hart van de moslimwijk van Bangui. Net daarvoor hebben we de imam gesproken die ons vertelde over de aanvallen van de Anti Balaka. Op het nippertje wisten buitenlandse troepen en de eigen beveiliging te voorkomen dat ook zijn moskee met de grond gelijk werd gemaakt. De vreselijke wraakoefeningen tussen christenen en moslims maakte dat er honderden mensen hun veiligheid zochten bij de moskee. Hij bood ze onderdak en spreekt met liefde over zijn mensen. ‘Allah zal ons beschermen, ook als niemand ons nog wil hebben in dit land’, zo maakt hij een einde aan het gesprek.

Koran
Vlak bij de latrines die door Tear worden aangelegd zien we Ahmad zitten, spelend met zijn eenjarige zoontje. Hij ligt lachend op de grond, zijn zoontje op zijn buik. Als we het hem vragen, vertelt over die vreselijke dag waarop hij zijn 120 koeien, zijn mooie huis en het ergste van alles, zijn vrouw en drie kinderen voorgoed is kwijtgeraakt. Liggend op de grond, zwaargewond door een granaat, zag hij toe hoe mensen in brand werden gestoken en kinderen achter brommers werden vastgebonden. Zijn vrouw en kinderen heeft hij nooit meer gezien. Het verdriet in zijn ogen staat in schril contrast met de blijdschap van zoeven. Ik kan het niet bevatten, hoe kan het dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aandoen. Ook Ahmed heeft  daar geen antwoord op. 
Een onbegrijpelijke mildheid zie ik bij hem terug als hij spreekt over wat hij uit de koran heeft geleerd. ‘Hier staat dat wij nooit mogen stelen of bedriegen en dat het doden van een medemens niet geoorloofd is. We zijn allemaal mensen, door Allah gemaakt, het is niet aan mij om wraak te nemen. Ik wil leven als een goed mens.’ Het raakt me hem dit te horen zeggen, iemand die alles is kwijtgeraakt en als Job naast de poepgaten van het kamp leeft. Hij streelt over zijn gewonde benen maar spreekt de taal van verzoening en vergeving.
Op onze weg naar onze afspraak van vanmiddag zien we hoe beangstigend het geweld kan zijn. Een paar auto’s en brommers vol gevaarlijk uitziende jonge mannen, gewapend met geweren en kapmessen zijn op jacht naar een vermeende verrader. Een grote groep loopt mee, er wordt geschreeuwd en ook wij moeten maken dat we wegkomen. Het kwaad is voelbaar en lijkt zoveel krachtiger dan de woorden van Ahmad.

Bijbel
Als we bij de tent aankomen van pastor Samba Francois zie ik al aan zijn gezicht dat het een beminnelijke man is. Hij is zijn aardse bezittingen kwijt, zijn huizen verwoest, zijn spullen gestolen. Zijn familie is gelukkig gespaard gebleven. Hij was net pastor geworden van een evangelische gemeente toen het geweld uitbrak. Zijn huis werd uitgekozen, alhoewel hij voorzichtig is om wat er is gebeurd politiek te duiden. Ik stel hem dezelfde vraag als Ahmad en zo snel als zijn oude benen kunnen lopen snelt hij de tent binnen en komt met de Bijbel terug. ‘Dit is mijn houvast, dit zit in mijn hart’, zegt hij. Als ik hem vraag welke Bijbeltekst hem steun geeft gaat hij zonder aarzelen naar Filipenzen 4: 5-7. Hij leest voor: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ontmoeten
Ik geloof dat als Ahmad en pastor Samba Francois elkaar zouden ontmoeten er iets goeds, iets van God zichtbaar wordt.  Zelfs op een van de donkerste plekken op aarde. Heere God, wees deze mensen nabij en geef hen veel van uw liefde.   


Foto's: EO Metterdaad/Jaco Klamer 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons