Huub Oosterhuis wint Duitse preekprijs

"Zijn teksten drukken het levensgevoel van christenen op voorbeeldige wijze uit."

in Christelijk Nieuws

De 80-jarige Nederlandse dichter en theoloog Huub Oosterhuis krijgt voor zijn hele oeuvre de Duitse Oecumenische Preekprijs.

(imported body)

Volgens de tien leden tellende jury, onder leiding van de journalist Wolfgang Thielmann, drukte Huub Oosterhuis met zijn liederen, gebeden en liturgische teksten ook op het religieuze leven in de Duitstalige wereld een belangrijke stempel.

"Zijn teksten drukken het levensgevoel van christenen van vandaag op voorbeeldige wijze uit." De jury vestigt er nog de aandacht op dat er 5 liederen van Oosterhuis in het nieuwe katholieke liedboek 'Gotteslob' en 4 in het 'Evangelischen Gesangbuch' zijn opgenomen. "Ook na veertig jaar vinden zijn bijdragen tot de vernieuwing van de liturgie en het kerklied nog steeds ruime verspreiding. Oosterhuis is in zijn vaderland een over alle godsdienstige grenzen heen gewaardeerde autoriteit."

De Oecumenische Preekprijs werd in 2000 voor het eerst toegekend door de Duitstalige Kerken. De Preekprijs wordt georganiseerd om de religieuze redekunst te stimuleren. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met het theologische gehalte, ervaringsbetrokkenheid, Bijbelse fundering en geloofwaardigheid. De prijs wordt voor verschillende categorieën uitgereikt.

In een persbericht heeft 'Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG', de initiatiefnemer van de prijs met hoofdzetel in Bonn, de verkiezing van Huub Oosterhuis bekend gemaakt.

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons