Het Joods Museum van België

Joodse geschiedenis, gebruiken en bewaarde herinneringen in Brussel

in Christelijk Nieuws

Op dit moment staat het Joods Museum van België volop in de belangstelling vanwege een antisemitische aanslag waarbij drie doden zijn gevallen. Het Joods Museum is nu hermetisch afgesloten.

Online is Musée Juif de Belgique wel toegankelijk. Het Joods Museum van België, in het centrum van Brussel, heeft een vaste verzameling van voorwerpen die tot de joodse gebruiken behoren en in eerste instantie afkomstig zijn uit Europa, Azië en Afrika en dateren vanaf de 18de eeuw.

Collectie
Het best vertegenwoordigd zijn voorwerpen die afkomstig zijn uit de streek ten Oosten van de Rijn en de landen rond de Middellandse Zee. Het Joods Museum van België telt een goede 750 judaica, 1.250 kunstwerken, 20.000 foto's, 5.000 aanplakbiljetten en voorts cd's, langspeelplaten en cassettes.

Bibliotheken
Het Joods Museum bevat zes thematische bibliotheken met in totaal 25.000 werken en uitgaven van verschillende aard, waaronder werken in het Jiddisch en het Hebreeuws, werken van Joodse kunstenaars, geschiedkundige en genealogische werken.

Beth Israël sjoel
In het museum is permanent een didactische tentoonstelling te vinden waar uitleg wordt gegeven bij de eredienst van Joodse gebedshuizen. Het meubilair en de gebedsvoorwerpen van de kleine synagoge Beth Israël sjoel zijn aanwezig. De zeer rijke joodse symboliek en de voornaamste overgangsrituelen: geboorte, besnijdenis, bar mitsvah, huwelijk en overlijden, worden op speelse en educatieve wijze aan het publiek getoond.

Warsawarsaw
Op dit moment is er in het museum de tentoonstelling Warsawarsaw van kunstenaar Christian Israel. Aan de hand van foto's, grafische en tekstuele werken, beeldhouwwerken en een film worden historische beelden en informatie getoond.

De titel van deze tentoonstelling doet uiteraard denken aan de stad Warschau in het Engels, maar verbergt ook duidelijk onze verhouding tot de oorlog en de beelden ervan. Denk aan het pact van Warschau, aan de vernietiging van Warschau door de nazi's, aan de opstand van Warschau, aan de bevrijding van het getto van Warschau en aan de vernietiging ervan, aan het getto in het algemeen, en verder terug in de tijd aan het hertogdom Warschau

Bron: wikipedia / Joods Museum Brussel

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons