EO Symposium: bekijk de fragmenten

Is de kerk in verval? Of in verandering?

De trend lijkt overal hetzelfde: evangelische, gereformeerde en reformatorische kerken zien dat de kerkdiensten minder gevuld zijn. Is dit een nieuwe golf van kerkverlating? Kijk hier de fragmenten terug van het EO radio symposium onder leiding van Andries Knevel en Elsbeth Gruteke.

Sommige kerken voegen diensten samen, andere schrappen de middagdienst, weer andere krijgen de kerkenraad niet gevuld. Predikanten horen dat gemeenteleden de diensten niet meer inspirerend vinden en steeds vaker lopen die gemeenteleden warm voor allerlei interessante christelijke activiteiten buiten de eigen gemeente.

Wat is er aan de hand? Brokkelen robuuste kerkelijke gemeenschappen nu zomaar af? Is dit het begin van een nieuwe golf kerkverlating? Of ontstaan er tegelijkertijd nieuwe vormen van gemeenschap, inzet en betrokkenheid? Zoeken christenen naar noodzakelijke aanpassing aan de cultuur met behoud van het goede? Is de kerk in verval... of in verandering?

Kijk hier de fragmenten terug van het EO Radio Symposium.

Startfilmpje: 'Kerk in verval... of in verandering?'

Opening door Andries: wat is er gaande in kerkelijk Nederland?

Nieuwe vormen van betrokkenheid? - Piet Vergunst & Rudolf Setz

Persoonlijk verhaal over kerk en geloof - Oeds Blok

Trend naar minder binding - Wim Dekker

Belang van 'long-term commitment' - Hans Schaeffer

Muzikale onderbreking Timzingt (1)

Situatieschets PKN - Piet de Jong

Situatieschets evangelische beweging - Joop Gankema

Debat (1) - Piet Vergunst, Rudolf Setz, Wim Dekker, Hans Schaeffer

Muzikale onderbreking Timzingt (2)

Best practices: nieuwe vormen van gemeenschap - Wim Hoddenbagh

Best practices: een sterke zuil als antwoord - Wim Büdgen

Best practices: orthodox en vernieuwend - Bas van der Graaf

Persoonlijk verhaal over kerk en geloof - Reinier Sonneveld

Debat (2) - Piet de Jong, Joop Gankema, Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons