Amerikanen blijven bidden tijdens openbare vergadering

Hof VS staat toe om een openbare vergadering te beginnen met gebed

in Geloven

Het Hooggerechtshof in Washington heeft maandag geoordeeld dat de grondwet het toestaat een openbare vergadering aan te vangen met een gebed. Volgens de rechtbank tast dit ritueel niet de scheiding tussen kerk en staat aan, meldt NY Times.

(imported body)

Twee stadsbewoners hadden de gemeente Greece in de staat New York aangeklaagd. Ze vonden dat de christelijke gebeden die sinds 1999 voor aanvang van openbare bijeenkomsten werden uitgesproken, indruisten tegen het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten. 

De rechtbank was niet eensgezind in diens uitspraak. Het oordeel werd net op het nippertje met 5 voor en 4 tegen doorgedrukt. Rechter Anthony Kennedy verklaarde dat de gebeden "de waarden weerspiegelen van het erfgoed van de natie". Tevens zouden de wetgevende instanties "geen ontoelaatbare dwang aan de kiezers opleggen deel te nemen aan een gebed die ze liever niet horen". 

Desalniettemin zouden gemeenteraden zich op glad ijs bevinden wanneer ze bepalen welke gebeden wel en welke niet voorgedragen mogen worden.

Bron: IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons