Toren van Babel wetenschappelijk onderbouwd

in Geloven

De bekende Bijbelgeschiedenis vertelt hoe de mensheid na de zondvloed een toren wilde bouwen die tot aan de hemel reikte: de toren van Babel. Dit wordt soms afgedaan als een mythe.

Men zou duizenden jaren geleden nooit een wolkenkrabber hebben kunnen bouwen. In het aprilnummer van 'Weet Magazine' worden studieresultaten gepubliceerd die aangeven dat de toren van Babel wel degelijk het hoogste gebouw ooit kan zijn geweest.

Proef op de som
De ‘tichels’ waarmee de toren van Babel zoals beschreven in Genesis 11) zou zijn gebouwd, waren blokken van klei. Die werden eerst in de zon gedroogd en vervolgens in een hete oven gebakken. Door te berekenen hoe sterk één zo’n tichel is, kun je het gewicht berekenen van de stenen die er bovenop konden liggen. Zo kun je een theoretisch haalbare hoogte van de toren van Babel berekenen op basis van de feiten die het Bijbelboek Genesis levert. Professor Linn Hobbs, materiaalkundige aan het Massachusetts Institute of Technology (VS), gebruikte die gegevens in een experiment. Met opmerkelijke resultaten! De hoogte die je volgens Hobbs’ berekeningen zou kunnen bereiken, is 120 meter. Dat is net iets hoger dan de Domtoren in Utrecht. Een indrukwekkende hoogte, maar het is nog geen wolkenkrabber. Dat klopt, maar de hierboven beschreven toren is recht. De toren van Babel was dat waarschijnlijk niet. Archeologen en Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de toren van Babel een ziggoerat was, een toren in de vorm van een terrasvormige piramide. In zo’n toren kan de druk van de hogere stenen veel beter over de onderste stenen worden verdeeld. De toren kon dan tot wel drie keer zo hoog worden als de Dom in Utrecht, ofwel 360 meter! Dat is bijna net zo hoog als het Empire State Building in New York, zo berekende Hobbs.

Gebakken stenen
Toch ben je er hiermee nog niet. Deze berekening geldt namelijk alleen voor stenen die in de zon zijn gedroogd, zoals Hobbs eveneens had gedaan. De Bijbel vermeldt duidelijk dat de tichels ook werden gebakken. Dit proces zorgt ervoor dat de kleideeltjes met elkaar versmelten. Om te testen wat het verschil is, heeft Hobbs één van zijn stenen gebakken in een oven, en daarmee dezelfde compressietest gedaan als bij de zongedroogde tichels. Het bleek dat de gebakken steen aanzienlijk sterker was dan de zongedroogde tichel. Hobbs kon er 2.700 kilogram op zetten voordat de steen brak. Dat is 7,5 keer meer dan de zongedroogde steen. Als je dit nieuwe getal in dezelfde berekening doorvoert, kom je op een maximale torenhoogte van 2,7 kilometer! Dat is meer dan drie keer zo hoog als de Burj Khalifa, dat momenteel het hoogste gebouw ter wereld is. Meer over het onderzoek van Hobbs is te vinden in het aprilnummer van Weet Magazine.

Bron: Weet Magazine

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons