Symposium: Kerk in verval... of in verandering?

EO Radio Symposium onder leiding van Andries Knevel

in Christelijk Nieuws

Minder volle kerkdiensten, moeite om ambtsdragers te vinden, gemeenteleden die elders meer inspiratie vinden… Wat is er aan de hand in kerkelijk Nederland? Tijdens het EO Radio Symposium op 13 mei spreken Piet Vergunst, Wim Dekker, Joop Gankema, Oeds Blok, Reinier Sonneveld, Hans Schaeffer en Bas van der Graaf onder leiding van Andries Knevel over het onderwerp ‘Kerk in verval… of in verandering?’

De trend lijkt overal hetzelfde: kerken over de volle breedte van christelijk Nederland zien dat de kerkdiensten minder gevuld zijn. Sommige kerken voegen diensten samen, andere schrappen de middagdienst, weer andere krijgen de kerkenraad niet gevuld. En steeds vaker lopen die gemeenteleden warm voor allerlei interessante christelijke activiteiten buiten de eigen gemeente. Maar tegelijk ontstaan er ook nieuwe gemeenschappen en nieuwe vormen van betrokkenheid en inzet.

Wat is er aan de hand? Brokkelen robuuste kerkelijke gemeenschappen nu zomaar af? Is dit het begin van een nieuwe golf kerkverlating? Of zoeken christenen naar noodzakelijke aanpassing aan de cultuur met behoud van het goede? Is de kerk in verval... of in verandering?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons