Open Kloosterdag zaterdag 10 mei

'Religieus leven is eigentijdse keuze'

in Geloven

Ruim dertig kloosters verspreid over heel Nederland zetten op zaterdag 10 mei 2014 hun deuren open. Dit is de zesde landelijke Open Kloosterdag.

(imported body)

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. 
Met de Open Kloosterdag wordt aangesloten op het jaarthema 2013 van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR): Geroepen om te delen. Dit motto is een uitnodiging aan iedereen om stil te staan bij de ongelijke verdeling van materiële- en immateriële bronnen. 

Tijdens de Open Kloosterdag zal speciale aandacht uitgaan naar de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen.

De Open Kloosterdag loopt vooruit op het programma van het 'Jaar van het Religieuze Leven', dat enkele maanden geleden officieel door paus Franciscus is afgekondigd. De gezamenlijke religieuzen beschouwen dit jaar, dat begint op 21 november 2014, als een kans om de aandacht te vestigen op de diversiteit van het religieuze leven in Nederland. 

Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland lichtte Mgr Carballo de doelstellingen toe van dit 'Jaar van het Religieuze Leven':  "We willen terug blikken op de vijftig jaar sedert het Tweede Vaticaans Concilie. De huidige crisis in kerk en samenleving is geen voorportaal van de dood, maar een kairos, een kans voor meer diepgang. Ondanks alle doemprofeten willen we mannen en vrouwen van hoop blijven, een hoop die gebaseerd is op Hem in wie we ons vertrouwen hebben gesteld. Voorts is het de bedoeling om ons leven in het heden met passie te leven en niet lauw of halfslachtig."

Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van het programma-aanbod in de verschillende kloosters.

Bron: KNR

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons