KIJKEN: Oude christelijke poëzie op meeslepende muziek

Initiatiefnemer De Oden van Salomo bij Zendtijd voor Kerken

in Christelijk Nieuws

Het is het vroegste christelijke hymnenboek dat is overgeleverd: de Oden van Salomo. De 42 zeer oude christelijke poëtische teksten van gemiddeld dertien regels, ontstonden rond het eind van de eerste eeuw in Syrië. Een aantal oden is op muziek gezet door Sjoerd Visser.

Muzikant Sjoerd Visser uit Assen kreeg een vertaling in handen van de Oden en arrangeerde muziek die bij de vroegchristelijke teksten past en vroeg een aantal tekstschrijvers om de liederen te hertalen naar het Nederlands. „Het zijn tamelijk eigen religieuze liedteksten geworden, geïnspieerd door het Evangelie”.

Onbekend
Bijna niemand kende ze: de Oden van Salomo. Ook al is het de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden die bewaard is gebleven (80-120 na Christus). Misschien zijn ze zo onbekend omdat ze pas in 1909 ontdekt werden. Of omdat ze zijn overgeleverd in het Syrisch, een vorm van het Aramees – de taal die Jezus en Zijn leerlingen spraken, maar tegenwoordig weinig aandacht krijgt. Want na de verwoesting van de Joodse tempel in Jeruzalem, in 70 na Christus, werd het Grieks de belangrijkste taal van het christendom. Daarmee ging de rijke geloofsbeleving van de Aramese christenen verloren voor de meeste mensen.

Met een groep tekstdichters, van o.a. Psalmen voor Nu, ging Sjoerd aan de slag om de Oden op een zo fris mogelijke manier te vertalen naar hedendaags Nederlands en naar muziek die het hart van de Oden raakt. Oktober 2013 is dan ook de CD uitgekomen met daarop 10 Oden die op inspirerende wijze tot leven zijn gekomen.

Meeslepend
De Aramese christenen zongen meeslepende feestliederen, over de Messias die hen opzoekt in hun uitzichtloze situatie en die hun de weg baant naar het paradijs. In bloemrijke taal en in krachtige beelden beschreven ze hun diepe liefde voor hun Redder. Laat je meeslepen door de prachtige poëzie en beleef de levende liefde van de Aramese christenen voor de Messias in de Oden van Salomo!

Sjoerd Visser is aanstaande donderdag 10 april om 14:30 te horen en zien in de documentaire die Zendtijd voor Kerken over de Oden van Salomo gemaakt heeft.

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/tHWfREzDhEM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe>

Fragment Oden van Salomo Café Tinto, 26 februari 2014

De Oden van Salomo
10 april 2014
, 14.30 uur, Nederland 2


Bron: zvk/odenvansalomo.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons