‘Kerken blijven maatschappelijk van belang’

in Christelijk Nieuws

Het vertrouwen van Nederlanders in de kerk is in de laatste 20 jaar nog niet zo laag geweest als nu. Dat blijkt uit het onderzoek 'Geloven binnen en buiten verband' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat maandag gepubliceerd is. Dit betekent natuurlijk niet dat het alleen maar ellende is in kerkelijk Nederland, er zijn ook positieve punten. Zo blijven kerken maatschappelijk van belang.

Kerken blijven maatschappelijk van belang
Kerken spelen in het hedendaagse Nederland volgens het SCP in allerlei opzichten een factor van belang. “Als weinig andere organisaties slagen zij erin het grootste deel van de in hun terrein geïnteresseerden te verenigen binnen hun organisatie: 60% van degenen die zich als een religieus mens beschouwen, maakt deel uit van een kerk. De kerken vormen verder een belangrijke bron van maatschappelijke inzet. Het percentage vrijwilligers onder de regelmatige kerkgangers bedraagt het tweevoudige van dat onder de buitenkerkelijken en mensen die nooit een kerk bezoeken (respectievelijk 52% tegen 25%).” Daarbij gaat het volgens het SCP niet alleen om diensten die men aan de kerk verleend. Ook bij seculier vrijwilligerswerk, dat niet gerelateerd is aan een kerkelijke gemeenschap, zijn kerkgangers oververtegenwoordigd.
 
Jeugd en ouders naar elkaar toegegroeid
In godsdienstig opzicht loopt de grote scheidslijn niet langer tussen ouders en kinderen, maar is die inmiddels verschoven naar de senioren. Binnen Nederlandse families zijn het de grootouders die in kerkelijk opzicht een echt aparte positie innemen door hun duidelijk sterkere kerkbinding en gelovigheid. Zowel Nederlandse ouders als hun kinderen zijn zowel qua kerkelijke deelname als qua praktisering van het geloof in de gezinssfeer (samen bidden of Bijbel lezen) ver verwijderd geraakt van de gezinssituatie ten tijde van de jeugd van de meeste ouders.
 
Jonge kerkleden geloviger dan oudere
Van alle kerkleden vinden we het hoogste percentage regelmatige kerkgangers onder de jonge kerkleden (44% tegen 32% voor alle kerkleden). Vaker hebben zij veel vertrouwen in de kerken (43% tegen 30% bij alle kerkleden) en zijn zij van mening dat je je aan alle voorschriften van je kerk hebt te houden. Ook beschouwen zij zich vaker als een gelovig of religieus mens, zien zij een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven, geloven zij zonder twijfel in God en onderschrijven zij alle kerkelijke leerstellingen (over de Bijbel, een leven na de dood, de hemel, de hel, de duivel): 45% tegen 27% voor alle kerkleden. Die tendens naar hertraditionalisering is in zowel protestantse als katholieke kring waarneembaar, wel handhaven de protestantse jongeren een duidelijk hoger niveau van christelijke orthodoxie.

 

Bron: Rapport 'Geloven binnen en buiten verband', SCP 2014

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons