'Iedereen heeft verloren'

Antonie Fountain over het homostandpunt van World Vision

Vorige week kondigde World Vision in Amerika een kleine verandering in haar personeelsbeleid aan; vanaf nu werden christenen in een homo of lesbisch huwelijk niet uitgesloten om voor de organisatie te werken. Als reactie trok rechts evangelisch Amerika ten strijde.

Als evangelische met een enigszins publiek profiel ben ik een uitzondering om me uit te spreken voor het homohuwelijk. Ik was dan ook van mening dat World Vision de juiste beslissing had gemaakt, door homoseksuele christenen toe te laten.
 
De afgelopen dagen heb ik tijd genomen om online met mensen over dit onderwerp te praten. Ik was verbijsterd over de hoeveelheid mensen die contact met me hierover zochten.
 
Sommigen om een respectvol gesprek te hebben over ons meningsverschil door eerlijke vragen te stellen en constructief te zoeken naar wederzijds begrip.
Sommigen om hun verbazing uit te drukken dat deze discussie in Nederland speelt. Anderen om me te bedanken voor mijn stellingname, omdat ze zelf homo of lesbische evangelische waren, en dat hier in Nederland heel zwaar vonden. Sommigen om me te vertellen dat ik nu wel heel ver van het Evangelie afdwaalde. Anderen die oprecht worstelen met het onderwerp, omdat ze zelf homo zijn of mensen in hun direct omgeving hebben, en er zich geen raad mee weten. En weer anderen om te vragen of ze een keertje een koffie met me mochten drinken. Ze hadden behoefte aan een 'veilig gesprek'.
 
In alle jaren dat ik nu publiek ageer op onderwerpen via blogs, op facebook, twitter, als spreker, enzovoorts, heb ik nog nooit zo'n overweldigende reactie gehad.
 
Dit onderwerp raakt bij velen een gevoelige snaar, dat is me nu wel duidelijk.
 
Donderdagochtend, toen ik mijn werkdag begon, zag ik dat ergens in de nacht daarvoor World Vision haar beleidswijziging had teruggedraaid. Ik was een tijd sprakeloos, en heb flink na zitten denken over mijn mogelijke response.
 
Ik zou een boos stuk kunnen schrijven. Of defensief. Of agressief. Maar dat ga ik niet doen. Ik ben vooral verdrietig. Want ik denk dat met deze stap iedereen verloren heeft. World Vision heeft verloren. De kinderen die World Vision helpt hebben verloren. De kerk heeft verloren. De wereld heeft verloren. Evangelisch 'rechts' heeft verloren. We hebben allemaal verloren.
 
World Vision heeft verloren
Ik heb tien jaar in marketing gezeten, en vanuit dat perspectief heeft World Vision heel slecht werk geleverd. Iedereen in hun team had kunnen weten dat deze stap tot een orkaan van reacties zou leiden. Waarom waren ze niet beter voorbereid? De draai deed me denken aan een grap die ik laatst hoorde: "Dit zijn onze principes. Als je ze niet leuk vindt, hebben we hier nog andere." Als je een principieel standpunt inneemt, dan moet je ook de ruggengraat hebben om er bij te blijven staan.
 
Toch begrijp ik hun reactie: de meerderheid van hun donoren komen uit evangelisch rechts, en waren hun steun en masse aan het opzeggen. Maar dat hadden ze kunnen en moeten zien aankomen.
 
De kinderen hebben verloren
Doordat veel mensen hun steun aan World Vision terugtrokken, zijn er nu duizenden kinderen zonder hun sponsors. Dit is niet alleen tragisch, het is verwerpelijk. Een standpunt over het homohuwelijk door hoge piefen in Amerika zou nooit moeten uitmaken of de armste van de armen in ontwikkelingslanden - die helemaal niets met die beslissing te maken hebben - wel of geen hoop ontvangen.
 
De kerk heeft verloren
Niet alleen de kinderen of World Vision hebben verloren. Wij als bredere kerk hebben ook verloren. In het evangelie van Johannes, zegt Jezus: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." Ik ben er vrij zeker van dat de stortvloed aan schadelijke reacties van de afgelopen dagen weinig te maken heeft met 'liefde voor elkaar'. De kerk zou een plaats moeten zijn waar de zwakke en kwetsbare altijd welkom zijn. Eens te meer, als kerk, hebben we laten zijn dat we niet zo'n plek zijn.
 
De wereld heeft verloren
Maar het is breder dan de kerk, de kinderen, of World Vision. De hele wereld heeft in deze discussie verloren. Jezus zei dat we het zout der aarde zijn. Een stad op een berg. Schijnend voor de hele wereld om te zien. We hebben een schitterende rol om te spelen in deze wereld. Smaakmaken, oplichten, de wereld een betere plek maken. Maar als we ons gedragen zoals de afgelopen week, dan verraden we het Evangelie (een vaak gebruikte term met betrekken tot de oorspronkelijke statement van World Vision). We verraden de wereld, voor wie het Evangelie is bedoeld. We ontnemen de wereld het Goede Nieuws waar een man voor aan het kruis gestorven is.
 
Evangelisch rechts heeft verloren
In de afgelopen jaren ben ik bewust in dialoog en relatie gebleven met mensen in evangelisch rechts. We zijn het weliswaar vaak fundamenteel oneens, maar we lezen hetzelfde Boek. En ik geloof dat het armoede is om jezelf niet te informeren door het hele spectrum aan meningen. Ik respecteer enorm de dialoog die ik kan hebben met deze mensen, en tot mijn opluchting en vreugde heb ik bij hen weinig leedvermaak kunnen merken in deze discussie.
 
Toch meen ik dat ook de 'winnaars' verloren hebben. Jezus kwam naar de verstotene, de verschoppeling, de 'outcast'. Hij daagde de zittende Farizeïsche elite uit, die vooral bezorgd waren om zuiverheid van leer en wie er wel en niet rein waren. Jezus daagt ons uit om ook onze eigen aannames te onderzoeken. Om 'alles te bevragen en het goede te behouden.' Niet om genoegzaam in onze culturele, religieuze en sociale normen te blijven hangen, maar om lief te hebben. Onvoorwaardelijk. Onbegrensd. Gevaarlijk.
 
Paulus schrijft dat 'als ik geloof heb dat bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, dan heb ik niets.'
 
Als we geen liefde hebben, dan hebben we niets.
 
Iedereen heeft verloren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons