Christelijk Gereformeerde Kerk verliest 700 leden

in Christelijk Nieuws

Oplopend verlies door ontkerkelijking

Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is vorig jaar met zevenhonderd gedaald. Zoveel leden is het kerkverband nog niet eerder in een jaar kwijtgeraakt. Wel was er de afgelopen jaren al een dalende trend.

Het kerkverband telt nu 73.629 leden tegenover 74.319 vorig jaar. Dit blijkt uit het zaterdag verschenen Jaarboek 2014. Het oplopende verlies komt door ontkerkelijking, zegt ds. Hero Velema uit Hoogeveen, redacteur van het jaarboek. 475 doopleden en 348 belijdende leden verlieten de CGK zonder over te gaan naar een andere kerk. Daar staan 86 nieuwkomers tegenover. Het verlies is extreem, vindt Velema. Dat het aantal leden van de CGK niet nog lager uitkomt, is volgens Velema bijna uitsluitend te danken aan een geboorteoverschot. „Onze werfkracht is te gering en onze aantrekkingskracht is te klein om van de rode cijfers zwarte te maken.”

Grensverkeer met andere kerken leverde ook een negatief saldo op: bij de doopleden 107 en bij de belijdende leden 23. Er vertrokken meer kerkleden naar de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, baptistengemeenten en evangelische gemeenten dan dat er uit deze kerken binnenkwamen.

De CGK tellen 180 plaatselijke kerken, drie minder dan in 2012. Dat komt door de fusies. Het aantal dienstdoende predikanten bleef gelijk: 150.

Bron: Het Goede Leven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons