Bodar verwijt paus Franciscus 'symboolpolitiek'

"Benedictus XVI noem ik pas echt bescheiden"

in Christelijk Nieuws

Antoine Bodar, de Nederlandse mediapriester met standplaats Rome, laakt in een interview met het christelijke opinieweekblad Tertio het ophemelen van paus Franciscus ten koste van diens voorganger.

(imported body)

Hij stelt onder meer vragen bij Franciscus’ keuze voor een arme kerk: 'Een arme kerk is niet langer bij machte de armen te helpen. De Pauselijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking Cor Unum heeft handenvol geld nodig.' En 'een paus die zich laat vervoeren in een aftandse auto doet aan symboolpolitiek. Een hyperige keuze vind ik dat.' In hetzelfde interview zet Bodar zich voorts scherp af tegen wie de christelijke wortels van Europa ontkent. 'Tegen dat soort zelfonderschatting en zelfkastijding horen we te prediken.'

Populisme
Volgens Bodar is het nog te vroeg om te oordelen of de raad van acht nauwe raadgevers van paus Franciscus echt een verschil maakt. 'Hun aanstelling impliceert geen radicale breuk met het verleden. Alle kritiek op zogenaamde carrièrejagers en huichelaars in het Vaticaan lijkt me trouwens overtrokken. Deze paus is jezuïet maar de vele wereldheren in Rome hebben geen gelofte van armoede afgelegd, al dienen ze uiteraard enige soberheid in acht te nemen. Paus Franciscus verwijt ik zeker geen populisme, maar ik houd niet van zijn stijl. Benedictus XVI noem ik pas echt bescheiden.'

Bron: Kerknet.be

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons