BLOG | Europees jeugdwerk: een helicopterview

Twee trends in het Europese jeugdwerk

in Geloven

Ergens ver in het zuiden van Polen - in een plaats die ik onmogelijk kan uitspreken - ben ik bij elkaar met een groep leiders uit Europa om te praten over jeugdwerk. Sommige mensen geven leiding aan een Pan-Europese organisatie, anderen zijn betrokken bij het jeugdwerk in hun land.

Los van inspirerende verhalen uit Zwitserland, Bulgarije, Albanië, Italië, Spanje en Polen zelf, denken we samen na over de kracht van inspirerend jeugdwerk. Wat kunnen we leren van de manier waarop God werkt in verschillende landen? Welke trends worden zichtbaar in het jeugdwerk van Europa? Een paar highlights.

Eenheid
Een belangrijke sleutel voor bloeiend jeugdwerk blijkt het werken in een netwerk. Waar kerken en organisaties de handen ineen slaan, ontstaat jeugdwerk dat groeit, ontstaan verhalen van jongeren die God vinden en willen leven voor Hem. In dat kader hebben we gekeken naar Jezus’ laatste gebed voor zijn lijden en sterven:

'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.'


Een prachtig voorbeeld daarvan vind ik het verhaal van YouthScape. Zoals het op hun website staat: ‘one organization, seven projects’. Ooit startte het project met een aantal kerken in Luton (Engeland, red.), die hun krachten wilden bundelen voor jongeren in hun stad. Inmiddels is het uitgegroeid tot verschillende projecten rondom automutilatie (Selfharm), onderwijs over seks (Romance Academy) en bijvoorbeeld een grote eendaagse jeugdleidersconferentie (Youth Work Summit).

Maar zoals ik al zei: er zijn vergelijkbare voorbeelden te bedenken van allerlei landen, waar dezelfde basis ligt.

Werk jezelf omlaag
Het tweede aspect, dat scherp op het netvlies komt, is leiderschap. Het gaat daarbij niet om jezelf omhoog werken, maar je werkt jezelf juist omlaag als je leiding gaat geven aan meer leiders en jongeren. Het draait erom dat je bereid bent om te dienen.

Jeugdleiders dienen jongeren, jongerenorganisaties dienen jeugdleiders en jongeren. Landelijke netwerken dienen jongerenorganisaties, jeugdleiders en jongeren. Europese netwerken dienen… Juist, je snapt het al. Als je leiding geeft, dan moet je de ander hoger achten dan jezelf en bereid zijn om te dienen.

Dit vraagt om een andere houding, die gebaseerd is op de liefde van Christus. In Filippenzen staat: “Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Jezus Christus was. De gezindheid van Christus was gebaseerd in liefde.”
 
Vragen
Twee punten om eens op te kauwen als het gaat om het geloof doorgeven aan jongeren. Hoe kunnen we een netwerk bouwen in onze plaats ten bate van de jongeren in die plaats en in onze kerk? En hoe kunnen we ons leiderschap een dienend leiderschap laten zijn?
 

Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons