Vandaag bidden voor gewas, arbeid... en Syrië

Brood op tafel niet vanzelfsprekend

in Geloven

Iedere tweede woensdag van maart maken gelovigen tijd vrij om met elkaar te bidden voor een voorspoedige oogst en gezegend werk.

De Biddag voor Gewas en Arbeid in het voorjaar en de Dankdag voor Gewas en Arbeid in het najaar - zijn gedenkdagen die vooral in het orthodoxe protestantisme gehouden worden. Op biddag wordt er gebeden voor 'oogst en werk' en op dankdag wordt er gedankt voor wat God gegeven heeft. Ook zijn er kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden. Het Reformatorisch Dagblad noemt Psalm 69 als inspirerende tekst bij het bidden voor oogst en arbeid.

Verschuiving
Doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk in de gebedsdiensten niet sterk meer bij "gewas en arbeid", maar wordt er in het gebed aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, aan de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen.

Bidden én delen
Onder het motto "bid én werk" is het bij een aantal kerkgemeenten gebruikelijk om op dankdag allerlei goede kleding, dekens en speelgoed in te zamelen voor landen in Oost-Europa zoals Roemenië, Wit-Rusland of de Oekraïne. Daarnaast is een financiële bijdrage ook noodzakelijk om het transport van de ingezamelde goederen, dat vaak in eigen beheer wordt gedaan, te kunnen verzorgen.

Initiatieven
Verschillende organisaties geven vandaag speciale aandacht aan de biddag:

  • Het ND lanceert een twitteractie met #krantgebed: bid mee en help elkaar aan nieuwe woorden of sluit aan bij het gebed van iemand anders.
  • Luisterend Dienen roept op om vandaag een extra collecte te houden en voorbede te doen voor Syrië. De situatie in Syrië wordt steeds grimmiger. Vooral het gebrek aan voedsel drijft mensen in belegerde gebieden tot wanhoop. Luisterend Dienen is het diaconale programma van de Protestantse Kerk en de GZB.
  • De zes christelijke studentenverenigingen in Utrecht hebben voor biddag de handen ineengeslagen. In de Janskerk wordt woensdagavond vanaf 21.15 uur een sing-in georganiseerd, waar jongeren samen zingen en bidden. Verder houdt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers er een toespraak. Bron: ND.
  • Ook de meiden van Huis van Belle praten de bezoekers bij over biddag.

 Foto: elkfish

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons