Studentenorganisaties bereiken niet-christenen via internet

in Geloven

Navigators studentenverenigingen, IFES en Agapè StudentLife slaan de handen ineen om niet-christelijke studenten te bereiken via internet. Uit deze samenwerking komt de website Geloofinstudenten.nl voort.

Deze website is bedoeld voor studenten die meer willen weten over zingeving en geloof. De site bevat korte aantrekkelijke artikelen die ingaan op levensvragen die leven bij studenten. Zoals 'Bestaat God?' en 'Waarom is er lijden?'. Christelijke studenten schreven mee aan de website.

De website komt voort uit een samenwerking tussen de drie organisaties. Sinds een jaar is er een intensieve samenwerking op het gebied van het bereiken van niet-christelijke studenten op het internet.

Het belangrijkste onderdeel van de website zijn de korte artikelen met levens- en geloofsvragen. Er zijn nu zeven artikelen en in de komende tijd worden nieuwe artikelen toegevoegd. Ieder artikel behandelt een vraag die leeft onder studenten.

Studenten die na het lezen van een artikel meer willen weten, kunnen zich inschrijven voor een online cursus. Onder de naam 'WaaromJezus? voor studenten' komt de student meer te weten over het christelijk geloof. Ook kan hij in gesprek gaan met een e-coach die hem verder helpt.

 

Bron: Agapè StudentLife

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons