Studenten theologie willen naar Utrecht

'Kampen' deed onderzoek onder christelijke studenten

in Geloven

Utrecht is met stip de populairste stad als nieuwe locatie voor de gereformeerde theologie-opleidingen in plaats van Kampen en Apeldoorn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Theologische Universiteit Kampen onder 559 christelijke studenten.

Het doel van het onderzoek was te achterhalen of Kampen de beste plek is voor een Theologische Universiteit. Ligt een studentenstad niet meer voor de hand, een plek waar studenten uit diverse studierichtingen met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar die studenten ook makkelijk een minor theologie kunnen volgen?
De Theologische Universiteit Kampen wilde graag zo'n onderzoek doen om beter aan te sluiten bij de wensen van de studenten en zo ook meer studenten te kunnen trekken.

Christelijke Studentenverenigingen
De synode van Harderwijk (2011-2012) stemde in met die wens, en de resultaten van het door een extern bureau uitgevoerde onderzoek zijn nu bekend. Diverse aspecten krijgen aandacht: studentensfeer, bereikbaarheid, aanwezigheid andere studierichtingen (dynamische academische omgeving), betaalbaarheid en kleinschaligheid.
Behalve een kwalitatief onderzoek door diepte-interviews met tien studenten in diverse universiteitssteden is er een enquête via christelijke studenten(verenigingen) gehouden. De uitkomst: Utrecht steekt er met kop en schouders bovenuit, Groningen en Zwolle delen een tweede positie, Apeldoorn en Kampen scoren het laagst.

Apeldoorn
Volgens woordvoerder William den Boer is daarmee nog niet gezegd dat 'Kampen' (Gereformeerd-vrijgemaakte universiteit) binnenkort naar Utrecht verhuist. "Dit onderzoek is aangevraagd in een periode dat de samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Universiteit van Apeldoorn op een laag pitje stond. Maar nu zijn er weer intensieve gesprekken die veel belangrijker zijn dan de uitkomsten van dit onderzoek." De uitkomsten van dit locatieonderzoek worden wel meegenomen als bouwsteen in die gesprekken.

Historie
Volgens Den Boer ligt een vertrek uit Kampen ook historisch moeilijk. "Zowel de vrijgemaakten als de christelijk-gereformeerden hebben wortels in Kampen. Na de Afscheiding (van de Hervormde kerk, red.) is in 1854 een Theologische school geopend door de Christelijk-Gereformeerden. Mede door die lange geschiedenis is 'Kampen' ook internationaal een begrip in theologische kringen. Dus dat is een extra hobbel die je moet laten meewegen/"

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons