Protestantse oproep aan katholieken: meer wederzijdse waardering

Arjan Plaisier vraagt erkenning voor ambten

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk in Nederland vraagt de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk of de kerken elkaars ambten kunnen erkennen 'als diensten die God gebruikt,' zonder dat de kerken elkaars ambtsvisie ten volle delen.

(imported body)

Dat blijkt uit een van de zeven brieven die dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, heeft geschreven over het ambt. Een van die brieven wil hij versturen aan de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

De zeven brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven. Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen.

Lees verder bij het Reformatorisch Dagblad

Bron: RD / PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons