PKN reageert op secularisatiegolf 20'ers en 30'ers

"Er zou eerder onderzocht moeten worden waarom er minder gedoopt wordt"

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Theologische Universiteit kwam vorige week naar buiten met een onderzoek, waaruit blijkt dat er 'een tweede golf van secularisatie op kerken afkomt'. De PKN laat nu in een reactie weten dat ze zich in de cijfers herkent, maar plaatst er ook kanttekeningen bij.

(imported body)

In het onderzoeksrapport staat dat de Protestante Kerk tegelijk 'vergrijst en ontgroent'. er zijn steeds minder twintigers en dertigers en daarmee ook jonge kinderen. "Het eerste wat opvalt is de grote overeenkomst met ons eigen rapport Kerk en dertigers dat in april 2013 is verschenen", vertelt Harm Dane, woordvoerder van PKN. "Ons rapport wordt zelfs meerdere keren met instemming geciteerd."

In het rapport ligt de focus op het na-ijleffect van de kerkverlating onder de babyboomers bij hun kleinkinderen: de groep 0-10 jaar onder de kerkleden is relatief kleiner dan demografisch verwacht zou kunnen worden.

Dane plaatst daar twee kanttekeningen bij: "Ten eerste is nog onduidelijk wat we kunnen verwachten van de kinderen van hen die nu tussen de 10 en 25 zijn. Dat bergje zou net zo goed een na-ijleffect kunnen hebben. Ten tweede gaat het rapport uit van doopleden. Het besluit om kinderen niet te laten dopen kan verschillende oorzaken hebben, maar hoeft niet te betekenen dat kinderen los van de kerk opgroeien. Er zou eerder onderzocht moeten worden waarom er minder gedoopt wordt."

Piek tussen 60 en 70 jaar
Het dal in ledental tussen 25 en 40 jaar valt samen met een demografisch dal in Nederland. In de kerk valt dat dal meer op vanwege de piek in leden tussen 60 en 70, een piek die zich in de gehele bevolking van Noord-Nederland niet voordoet.

Een van de verrassende conclusies van het onderzoek is dat de oorzaak van het ontbreken van twintigers en dertigers in de kerk niet alleen bij deze generatie zelf gezocht moet worden. Naast een "dal" in het aantal twintigers en dertigers, blijkt er namelijk ook een "berg" aan zestigers te zijn. Deze babyboomers zetten een sterk stempel op het kerkelijke leven, waar twintigers en dertigers zich mogelijk niet bij thuis voelen. Voor de toekomst is het daarom van belang dat kerken oog krijgen voor de manier waarop deze generaties in de kerk zich tot elkaar verhouden, aldus de onderzoekers.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons