Personeelscadeaus uit erfenis voor 'armsten'

Bisdom erkent fout en stort geld terug

in Christelijk Nieuws

Het aartsbisdom Utrecht heeft ruim 42.000 euro uit een erfenis die was verkregen om 'de meest verlatenen en uitgestotenen van de maatschappij' te helpen, gebruikt om sinterklaas- en kerstcadeautjes te kopen. Ook kreeg pastoraal personeel een extraatje uit de erfenis van 3 ton.

Dat is gebleken uit een onderzoek dat het aartsbisdom instelde. Dat gebeurde na een bericht in de NRC dat het bisdom een erfenis had misbruikt om kantoorkosten te betalen voor de afhandeling van klachten van misbruikslachtoffers. In een persbericht van het Aartsbisdom belooft de bisdomstaf om het het geld dat is gebruikt voor cadeaus, terug te storten op de rekening van de Stichting Caritas Moeder Theresa, waarin het legaat is ondergebracht. Er komt ook een commissie die toezicht gaat houden op de aanvragen voor bijdragen uit dergelijke fondsen.

Moeder Theresa
Het aartsbisdom kreeg de erfenis in 1995. De erflaatster wilde graag dat zusters van de congregatie van de Missionaries of Charity, opgericht door Moeder Theresa, zich in Utrecht zouden vestigen. Die congregatie is uiteindelijk nooit naar Utrecht gekomen, maar de doelstelling van het legaat was volgens de onderzoekers van het aartsbisdom zo ruim geformuleerd dat het geld ook zonder de congregatie aan de allerarmsten en 'uitgestotenen van de maatschappij in Utrecht en omgeving' besteed mocht worden. Dat er geld is uitgegeven aan slachtoffers van seksueel misbruik is daarom terecht, aangezien zij zeker tot de doelgroep behoren volgens de onderzoekers.

Erkenning
Het aartsbisdom erkent dat er geen geld uitgegeven had mogen worden aan het kopen en geven van cadeaus, wat onder kardinaal Ad Simonis is gebeurd.


Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons