Katholieken bidden meer dankzij populaire paus

Onderzoek: Geloofsleven katholieken fleurt op

in Christelijk Nieuws

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Amerikaanse Katholieken niet alleen enthousiaste fans zijn van paus Franciscus, maar dat daardoor ook hun geloofsleven is opgebloeid.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat donderdag is gepubliceerd. Volgende week donderdag - 13 maart - zetelt paus Franciscus precies een jaar op de heilige stoel. Het onderzoek laat zien dat Franciscus niet alleen populair is bij de media, maar dat hij ook de handen op elkaar krijgt bij het gewone kerkvolk. Tevens neemt de hoop op structurele hervormingen van de kerk toe, zoals de opheffing van het celibaat, de openstelling van de ambten voor vrouwen en het toestaan van voorbehoedsmiddelen.

Geloofsleven
Het meest opmerkelijke is echter niet zijn populariteit en de daarmee samenhangende hoop op vooruitgang, maar dat katholieken aangeven dat hun persoonlijke geloofsleven door de paus is opgefleurd. Een kwart geeft aan dat zij in het afgelopen enthousiaster zijn geworden over hun geloof, veertig procent geeft aan dat zij méér bidden dan een jaar geleden en één op de vijf leest nu vaker uit de bijbel.

Kerkgang
Van de onderzochte Amerikaanse katholieken vindt 71% dat paus Franciscus symbool staat voor een grote verandering van de koers van de kerk, slechts 2% vindt dat een slechte zaak. En zelfs de helft van de niet-katholieken noemt de aanstelling van Franciscus een verandering ten goede. Overigens heeft deze populariteit (nog) niet geleid tot een meetbare stijging van het aantal mensen dat zich katholiek noemt noch van het aantal kerkgangers.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons