BLOG | Luisteren, luisteren, luisteren

Leer jongeren kennen door écht naar ze te luisteren

in Geloven

‘Je leert iemand lopen en die rent van je weg.’ In een gesprek over vriendschap blijkt dit het diepe antwoord, als we vragen wat vriendschappen lastig maakt. Dit seizoen zijn we voor de tweede keer gestart met het project ‘connect’. Hiermee bieden we een buitenschoolse activiteit aan op een middelbare school, waarin we met leerlingen praten over relaties in de breedste zin van het woord.

We praten met ze over relaties als ‘onzichtbare draadjes’, die mensen verbinden. Het verbaast me elke keer weer hoe zo’n simpel beeld helpt om diepe gesprekken te hebben met deze vmbo’ers. Alleen al de vraag ‘Zijn er mensen met wie je een onzichtbaar prikkeldraadje hebt?’ levert over het algemeen genoeg gespreksstof op voor een heel lesuur.
 
Het boeiende van werken met jongeren is dat ze allemaal hun eigen verhaal hebben, waarin een onzichtbare draad te zien is. Op het eerste gezicht is dat draadje niet zichtbaar, maar als je tijd neemt om met ze in gesprek te gaan komen die draadjes vanzelf boven drijven.
 
Soms is dat een draadje van goud. Als iemand bijvoorbeeld iets deelt over de band met een ouder die al lange tijd ziek is, en je merkt dat het gevoel voor die ouder diep zit. Dan weet je: dit is de kern, dit is het leven, dit is waar de connectie echt om gaat. Soms gaat het ook over heel andere dingen. Als iemand ontdekt heeft dat zijn vertrouwen is geschaad. Zoals die jongen zei: ‘Als je iemand leert lopen…’.

Sleutel tot gesprek
In een boek dat ik voor jeugdleiders schreef, stond een tip over de ‘praattopic’, die zo’n onzichtbaar draadje in het leven van een jongere zichtbaar kan maken. Ik ontdekte ooit dat iedere jongere wel een onderwerp heeft, waar hij of zij uren over kan praten. Het vinden van dat onderwerp kan de sleutel zijn tot een gesprek over andere dingen.
 
De basis achter dit principe? Gefocust leren zijn op het verhaal van de jongere, niet je eigen boodschap het belangrijkste vinden. Een marketeer zei eens: als je jongeren echt wil ‘engagen’, laat het dan niet gaan over jouw logo, jouw merk of jouw product. Focus op hun leven en ondersteun dat levensverhaal.
 
Luisteren
Meestal hoef je niet lang te zoeken naar zo’n praattopic. Je moet leren luisteren met je ogen. Vooral tieners laten in kleding(stijl), sierraden of andere uiterlijkheden vaak iets zien van hun praattopic. Denk dan aan een kettinkje met een hangertje bijvoorbeeld. Dan komt eigenlijk het moeilijkste gedeelte voor mensen die in gesprek zijn. Het onderdeel luisteren.
 
Als ik leiders train rondom gesprekken voeren, geef ik altijd de opdracht om rondom een levens- of geloofsvraag van één van de groepsleden in gesprek te gaan. Dat is meestal niet zo moeilijk. Wat het wel moeilijk maakt, is deel twee van de opdracht: je mag alleen maar doorvragen en niet met oplossingen komen. Dan merken mensen pas hoe snel ze dingen willen fixen.
 
Als we die neiging kunnen onderdrukken, dan bouwen we aan een vertrouwensband met jongeren. Echt luisteren. Echt doorvragen. Echte interesse in de onzichtbare draadjes in het leven van die gasten. Dan voorkom je dat ze het gevoel krijgen dat je van ze weg rent. Je ontdekt welke draadjes van goud zijn, welke dun, welke dik en hoe het komt dat een prikkeldraad een prikkeldraad is.

 
Auteur: André Maliepaard

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons