BLOG | God danken als wetenschapper?

Johan Snel blogt over de neutrale wetenschap

in Geloven

Een Wageningse promovendus is het verboden in zijn proefschrift God ter sprake te brengen. Een dankwoord mag geen politieke en religieuze stellingname bevatten, luiden sinds dit jaar de instructies. Begrijpelijk en terecht, vindt Johan Snel.

De zaak kwam dinsdag aan het rollen, toen universiteitsblad Resource ermee naar buiten kwam. Promovendus Jerke de Vries had in zijn dankwoord achter zijn proefschrift From animals to crops, over dierlijke mest nota bene, een paar regels aan God gewijd. En op een schutblad voorin stond een citaat van Augustinus.
Van decaan Van Arendonk kreeg hij de keuze: alles afplakken of de promotie zou worden afgeblazen. De jonge promovendus koos een alternatief: hij knipte de gewraakte bladzijden uit zijn proefschrift. ‘Afplakken wilde ik niet, ik ga mezelf niet censureren.’ Afgelopen januari promoveerde hij zonder verdere ophef. Die ontstond dus pas achteraf.

Neutraal
Nu vind ik het Wageningse beleid niet moeilijk te begrijpen. Proefschriften dienen het wetenschappelijke debat en moeten voldoen aan alle academische regels van zorgvuldigheid.
Persoonlijke stellingnames van politieke of religieuze aard kunnen die zorgvuldigheid behoorlijk verstoren. Niemand zit te wachten op uithalen tegen joden of betogen dat de VVD een fascistische partij is.
Het lijkt me duidelijk dat het Wageningse college van promoties zoiets bedoelt. Het wil rellen voorkomen en zoveel mogelijk de neutraliteit bewaren, terecht een groot en kostbaar goed in de wetenschap. De focus moet op het onderzoek liggen en heftige uitingen kunnen daar enorm van afleiden.

Leven
Maar dan gaat het toch nog fout. Op Radio 1 verklaarde woordvoerder Simon Vink dat de universiteit zich helemaal van religieuze uitingen wil onthouden. En ook decaan Van Arendonk uitte zich in dergelijke woorden.
Dat kan natuurlijk niet. En gelukkig gebeurt dat ook niet. Neem alleen al de mooie leus waarmee de universiteit zichzelf aan de wereld presenteert: For Quality of Life!
Een roerender uiting van Godsvertrouwen kan ik me nauwelijks voorstellen, Augustinus is er niks bij. Wie leven met een hoofdletter eert, heeft het evangelie goed begrepen.
En gelukkig zijn God en het leven met en zonder hoofdletter ook voluit onderwerp van wetenschap. Letterlijk alle wetenschappen die zich bezighouden met het menselijk leven hier op aarde, doen dat. Juist ook de levenswetenschappen waarop men zich in Wageningen met voorliefde richt.
Christenen belijden dat het hele ‘boek van de natuur’, zoals dat ooit zo mooi heette, Gods lof zingt. God noemen in een persoonlijke dankwoord is dan peanuts.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons