BLOG | Doorbraak: D66 bedankt SGP en CU

Johan Snel over de werkelijke liberale godsdienstvrijheid

in Christelijk Nieuws

Er bloeide iets moois op verkiezingsavond. De leider van de partij met de grootste winst, Alexander Pechtold, feliciteerde en bedankte ‘in de eerste plaats’ ChristenUnie en SGP. Niets minder dan een doorbraak ziet Johan Snel daarin.

De stemming was natuurlijk euforisch in het Utrechtse Grand-Café waar D66 een heerlijk avondje beleefde. De democraten konden hun ogen niet geloven: de grootste partij in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en nog een handvol grote steden. Terwijl de lentegroene aanhang, daar in Utrecht, bepaald niet oogde als een volkspartij.
De eerste woorden van Pechtold waren ook niet aan al die onbekende kiezers gericht, maar aan de ‘samenwerkingspartners’. Hij doelt natuurlijk op de akkoorden die hij samen met SGP en ChristenUnie heeft gesloten met het kabinet, dat zo op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen. De huidige regering wordt mede gedragen door deze drie partijen.

Verbannen
Een doorbraak? Best wel. Tot voor kort leken vooral SGP en D66 lichtjaren van elkaar verwijderd. Veel is in SGP-kringen getreurd over de liberale intolerantie bij de democraten, die zo’n beetje elke blijk van geloof taboe verklaarden en de gereformeerden als ‘poldertaliban’ wegzetten in een extreem hoekje.
En al vormen D66 en ChristenUnie al jaren zo’n beetje samen het politieke centrum, het wederzijds begrip was hier al niet veel beter. Wat de twee partijen scheidde was de vraag, of religie in de publieke sfeer dezelfde rechten heeft als andere overtuigingen, of dat ze eruit verbannen moet worden.
Op dat punt kan D66 ook echt iets leren van de ChristenUnie. Dat is namelijk de enige liberale partij van het drietal. Meer dan bij SGP en D66 leeft hier het besef, dat de rechtsstaat en burgerrechten ook voor anderen bedoeld zijn.

Liberalisme
Neem het vaak fel omstreden punt van de vrijheid van godsdienst, zo’n beetje het belangrijkste dat het liberalisme ons heeft gebracht.
Een echte liberaal weet dat die ook geldt voor groepen die je niet zo ziet zitten. Dus niet alleen voor christenen, zoals de SGP soms lijkt te denken, en ook niet alleen voor moslims die van hun geloof af willen, zoals bij D66 wel eens het idee is.
Echte liberaliteit is meer dan welbegrepen eigenbelang. En juist op dat punt hebben alle drie partijen sterke papieren. Hun idealisme en verantwoordelijkheidsbesef hebben veel kiezers weer vertrouwen gegeven. Dat ze elkaar nu zien staan, is des te beter voor al die kiezers.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons