Waar zijn de vluchtkerk-illegalen gebleven?

PKN bezorgd over 'humane behandeling vluchtelingen door overheid'

in Christelijk Nieuws

Ds. Arjan Plaisier, scriba van het moderamen van de Protestantse Kerk, stelt na een bezoek aan de 'vluchthaven' en de 'vluchtgarage' in Amsterdam vast dat de gemeente zich ervoor inzet om vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd merkt hij op dat dit nog niet voor alle vluchtelingen in de stad geldt.

(imported body)

De Protestantse Kerk vindt het positief dat de gemeente Amsterdam een aantal mensen uit het voormalige tentenkamp en de vluchtkerk in Amsterdam opvangt. De voormalige gevangenis aan de Havenstraat, de vluchthaven, is toegankelijk gemaakt voor vluchtelingen en bezoekers, hoewel de voorzieningen zeer sober zijn.

Vluchtgarage
Tegelijkertijd is het vreemd dat andere vreemdelingen (onder andere uit het tentenkamp en de vluchtkerk in Amsterdam) helemaal niet worden opvangen, waardoor ze in Amsterdam-Zuidoost in de vluchtgarage verblijven. In de vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost verblijven zo'n tachtig vluchtelingen in een door hen zelf ingericht onderkomen, waarin het aan de meest basale voorzieningen ontbreekt. Hier blijft de menselijke waardigheid in het geding en heeft de 'immediate measure' niet geleid tot een veiliger situatie.
In een brief aan het Europese Comité voor Sociale Rechten stelt de Nederlandse overheid dat het de rechten van vluchtelingen in voldoende mate naleeft en dat er geen problemen zijn als het om de opvang van vluchtelingen gaat. Maar volgens de PKN is de situatie in de vluchtgarage en van de vluchtelingen die op straat zijn gezet hiermee in tegenspraak, zowel in Amsterdam als in andere plaatsen in het land. Dit ondanks de inzet van veel, al dan niet kerkelijke, vrijwilligers.

Verantwoordelijk
Volgens de 'immediate measure' die het Europese Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa aan de Nederlandse staat heeft opgelegd, zijn de Nederlandse staat en de Nederlandse gemeenten samen verantwoordelijk voor een humane opvang van vluchtelingen. Deze uitspraak van de Raad vloeit voort uit een klacht die de Protestantse Kerk vorig jaar via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft ingediend.
De Centrale Raad van Beroep geeft echter in een recente individuele uitspraak in hoger beroep een beperkte invulling aan deze 'immediate measure' en stelt vast dat deze maatregel in de aan de orde zijnde zaak niet van toepassing is, omdat opvang feitelijk door de kerk werd geboden.

Barmhartigheid
De Protestantse Kerk vindt het verontrustend dat de kerkelijke opvang in deze uitspraak als alternatief voor opvang door de overheid wordt gezien. "Het waarborgen van menselijke waardigheid is een internationaal afgesproken recht en moet niet worden gezien als een daad van barmhartigheid", aldus ds. Arjan Plaisier.
De Protestantse Kerk is benieuwd naar de definitieve uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa over de klacht die is ingediend door de Protestantse Kerk. Plaisier: "Uit de praktijk blijkt dat er, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, initiatieven worden genomen, maar dat er helaas ook nog misstanden in de opvang zijn en dat er niet altijd opvang wordt geboden. Het blijft van groot belang dat de Raad van Europa zich zal uitspreken voor een humane behandeling van vluchtelingen in Nederland."


Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons