"VN is hypocriet als het naar Vaticaan wijst"

Messcherp commentaar in Elsevier na kritiek VN op Vaticaan

in Christelijk Nieuws

"Wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in het eigen oog. Zo zou je het Verenigde Naties-rapport over het Vaticaan kunnen zien."

Dat zegt commentator Robert de Witt van Elsevier over het rapport van de Commissie voor de Rechten van het Kind (UNCRC) van 5 februari. Hij wijst er ook op dat de VN religieus bepaalde wantoestanden bij de islam, zoals besnijdenis ongemoeid laat. "De jarenlang geuite bezweringen dat besnijdenis niets heeft te maken met de islam, blijken gebaseerd op selectief onderzoek."

Blauwhelmen
Volgens de VN-commissie heeft de katholieke Kerk misbruik van vele kinderen verzwegen en moet hierover volledige openheid komen. "Daar zullen weinigen het mee oneens zijn", aldus De Witt. "Maar juist de VN hebben zelf een lelijke splinter in hun oog. Al jaren duiken overal ter wereld – van Bosnië, Congo en Mali tot Haïti – verhalen op van blauwhelmen die zich schuldig maken aan seksuele wandaden tegenover vrouwen en minderjarigen, die zij zouden moeten beschermen."

Eerste steen
"Over individuele zaken zwijgen de VN", stelt De Witt. "Straffen volgen zelden, want die worden overgelaten aan het land dat de soldaten heeft uitgezonden." Hij besluit: "In plaats van een preek af te steken, zouden VN-rapporteurs wellicht aan het bijbelse advies kunnen denken: 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.'"


Lees hier het complete commentaar bij Elsevier.
Bron: Katholiek Nieuwsblad.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons