Seksueel misbruik kost kerk mogelijk 27 miljoen

Klein gedeelte van claims gaat naar slachtoffers

in Christelijk Nieuws

Het tv-programma Brandpunt Reporter berekende dat het misbruikschandaal de bisdommen 8,5 miljoen kost. Maar volgens berekeningen van Katholiek.nl loopt de teller verder op tot boven de 16 miljoen euro. En misschien wel tot 27 miljoen.

(imported body)

Van alle bedragen gaat het merendeel (64%) naar de commissie Deetman en het meldpunt misbruik. Iets meer dan 3 miljoen euro (36%) hebben de bisdommen uitgekeerd aan slachtoffers.

In december 2011 verscheen het eindrapport van de commissie-Deetman over het seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. De commissie stelt vast dat enkele duizenden kinderen in de periode tussen 1945 en 1985 ernstig seksueel zijn misbruikt. Hierbij waren circa 800 daders betrokken. Wanneer ook minder ernstige vormen van misbruik worden meegeteld, komt het totale aantal slachtoffers – volgens een wetenschappelijk onderbouwde schatting – op een aantal tussen 10.000 en 20.000. Enige tienduizenden minderjarigen hebben te maken gehad met lichte, ernstige, of zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het overgrote deel van het misbruik werd gepleegd met kinderen tussen de zes en veertien jaar. Het misbruik kwam het meest voor tot aan het begin van de jaren zeventig. Meldingen van misbruik kunnen nog worden ingediend tot 1 juli 2014 bij het meldpunt.

Lees verder bij Katholiek.nl 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons