Remonstranten bezinnen zich op nieuwe doelgroepen

in Christelijk Nieuws

De Remonstranten denken na over nieuwe doelgroepen die ze kunnen bereiken. Anders dan in het verleden, is de focus niet meer uitsluitend gericht op categorieën als 'jongeren' of 'zinzoekers', wat bij kerken gebruikelijk is.

(imported body)

Binnen de Remonstranten leeft al lange tijd de gedachte dat de vrijheid voor een persoonlijke geloofsopvatting die deze van oudsher vooruitstrevende kerk biedt,  goed aansluit bij de grote groep Nederlanders die zich niet herkent in meer dogmatische kerkgenootschappen, maar wel behoefte heeft aan collectieve vormen van zingeving.

In januari 2013 is onder externe leiding van oud-Kamerlid Mirjam Sterk een beleidscommissie van start gegaan waarvoor ledengroei een belangrijke doelstelling is. Met hulp van onderzoeks- en adviesbureau Motivaction uit Amsterdam is de afgelopen maanden gewerkt aan een onderzoek dat doelgroepen voor de Remonstranten formuleert op basis van geheel andere kenmerken dan de gebruikelijke kenmerken die in kerken gangbaar zijn. 

Motivaction heeft op basis van haar doorlopend trendonderzoek een vergelijking gemaakt van ‘waarden’ waar Remonstranten aan hechten met vergelijkbare actuele waarden die in de Nederlandse bevolking worden waargenomen. Behalve oriëntatie op relevante waarden, is ook onderzocht welke 'drempels' door mensen worden ervaren bij de eventuele overweging voor kortere of langere tijd een vorm van aansluiting te zoeken bij de Remonstranten.

Het onderzoeksrapport van Motivaction maakt deel uit van nieuw beleid dat nu wordt voorbereid met het oog op besluitvorming  later dit voorjaar in de Algemene Vergadering van de Remonstranten.

 

Bron: Remonstranten

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons