RECENSIE | Tussen wierook en pepermunt

Katholieke EO-medewerker Maarten Jansen recenseert

in Mediatips

Vlak nadat het Amerikaanse Time Magazine paus Franciscus uitroept tot Persoon van het Jaar, terwijl de paus het voorleven belangrijker vindt dan het schrijven van hoogdravende kerkelijke rondzendbrieven, debatteren een katholiek en een protestant over de verschillen en overeenkomsten in hun kerkelijke traditie.

Is dat nog van deze tijd: een gesprek over kerkmuren heen? Het ruikt een beetje stoffig: wierook -  en het smaakt niet naar kauwgom maar naar pepermunt. Het lijkt te stammen uit een tijd waarin woorden belangrijker waren dan beelden en gestolde waarheden gedurende lange kerkvergaderingen op hun eeuwigheidswaarde beproefd werden.

Ontmoeting
Nu hebben beide auteurs hun sporen ruimschoots verdiend in de nieuwe media. Janneke Nijboer won twee jaar geleden de Gouden Webfish Award 2011 voor 'Noorderlicht Breda.nl', de pioniersplek van de protestantste gemeente Breda. Terwijl Eric van den Berg met 'katholiek.nl' en op Twitter en ook anderszins zijn stem laat horen in het publieke debat, is eerder de vraag: wie hopen ze te bereiken met dit boek? Misschien ligt het antwoord wel in de opmerking van Eric van den Berg, dat hij door dit 'boekenavontuur' of 'boekenproject', hoopt op een 'nieuwe ontmoeting' met Janneke Nijboer én natuurlijk met de lezer. Lezen als intense ontmoeting tussen auteur en lezer. Kan het intiemer?

Perspectiefwisseling
Katholiek communicator Eric van den Berg kan vanuit een vrijere positie praten dan zijn protestantse tegenvoeter dominee Janneke Nijboer. Hoewel je de roomskatholieke Van den Berg niet zult betrappen op lichtzinnigheid, wil de dominee graag alle schapen in de stal bij elkaar houden. Dat merk je als de predikant met de kerkenraad tot twee keer toe de gemeente hoort over het 'zegenen van andersoortige relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw'. Je proeft de nuance en de zorgvuldige woordkeuze, omdat 'de kerkenraad gedragen door iedereen een besluit wil nemen en liever geen mensen kwijt raakt'. Misschien is dat wel de kracht van het geschreven woord: je kunt het in alle rust tot je nemen, herlezen en herkauwen en vrij van emotie en onderbuikgevoelens de harde kern van wat gezegd wil worden laten indalen: Schort het oordeel nog even op, lezer - wacht tot de laatste bladzijde...
Want zo'n gesprek tussen een protestant en een katholiek vraagt om geduld, begrip, kennis van elkaars traditie en vooral perspectiefwisseling. Kan, wil ik mij in de ander verplaatsen?

Maria
De één spreekt over 'brood' en de ander over 'Lichaam van Christus'.
Als het over Maria gaat, kun je bij de protestanten nog wel aankomen met 'nabije moeder' of 'Moeder van God' en misschien ook wel 'heilig'; maar bij 'heiligverklaring' gaan de luiken dicht. Dat beschouwen protestanten als buitenissig, ja vooral buitenbijbels -  en dan wordt het het lastig om je gesprekspartner nog te volgen.

Het is inderdaad een avontuur van geraakt worden en je laten raken in de ontmoeting. Wie aan de kant blijft staan, heeft altijd gelijk, maar staat wel alleen.

Eric van den Berg en Janneke Nijboer: Wierook en pepermunt. Een ontmoeting van tradities, Ark Media, Amsterdam. €14,95.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons