Overledene wordt toevertrouwd aan God

Onderzoek naar rouwadvertenties in 3 kranten

in Christelijk Nieuws

ND-lezers zijn standvastige gelovigen, ook in hun omgang met de dood. Dat blijkt uit een onderzoek van Gerrit Grootendorst naar overlijdensadvertenties in het Nederlands Dagblad, Trouw en NRC. Het ND publiceerde zaterdag over het onderzoek.

Gerrit Grootendorst onderzocht in het ND de rouwadvertenties van 719 overledenen. Het betrof 333 mannen en 386 vrouwen. Hij analyseerde de teksten van advertenties die waren geplaatst door hen die de overledene het meest nabij waren, meestal de familie. In het Nederlands Dagblad worden namelijk vaak meerdere advertenties geplaatst bij overlijden, vaak namens overige familie, vrienden kerken of kerkelijke organisaties waar de overledene iets voor betekend heeft. De gemiddelde leeftijd van overlijden was 80 jaar.

Psalmen
Veel rouwteksten komen uit de psalmen, met als uitschieters Psalm 23, 84, 103 en 121. Verder waren er veel teksten uit het evangelie van Johannes en de brieven van Paulus. In 588 advertenties werd er door de nabestaanden een toevertrouwen aan God beleden in de rouwtekst. 91 keer werd duidelijk verwezen naar de opstanding 13 teksten brachten gevoelens van nabestaanden onder woorden of getuigden van de levensbescouwing van de overledene, 27 advertenties hadden geen rouwtekst.

Verschuiving
Ook constateert Grootendorst dat er ook bij de jongere categorie overledenen volop geloofsteksten worden gebruikt. Dat was bij advertenties in het dagblad Trouw in 2012 niet zo. Daar was het aantal geloofsteksten bij de jong overledenen beduidend minder, hetgeen als een verschuiving in geloof kan betekenen.

Oplage
"Afgaande op de teksten in overlijdensadvertenties hebben lezers van het Nederlands Dagblad hun christelijk geloof bewaard," zegt Grootendorst zaterdag in het ND. "Van het toch weinige geloof bij de lezers van het NRC Handelsblad is bij de na-oorlogse generatie bijna niets meer te vinden en bij lezers van Trouw is de secularisatie volop gaande." Grootendorst concludeert: "Blijkbaar vormen de ND-lezers een hechte gemeenschap, in sterke mate bijeen gehouden door een gezamenlijk geloof." Al plaatst hij er ook de kanttekening bij dat de oplage van het ND de afgelopen jaren is gedaald. "Het zou kunnen dat het geloof standhield onder de blijvers en dat zij, die zich niet meer thuis voelden bij de duidelijke christelijke signatuur van het ND, zijn vertrokken."

Lees meer over dit onderzoek in het Nederlands Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons