Moderne gedachten over de Heilige Geest

in Geloven

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) heeft een handreiking opgesteld die predikanten en gemeenteleden wil inspireren in hun spreken over de Heilige Geest. "Omdat de Geest voor velen een lastig begrip is en er daarom over wordt gezwegen", aldus Lennart Heuvelman, voorzitter van de VVP.

Vrijzinnigen komen met handreiking voor het spreken over de Heilige Geest

De Geest wordt gezien als het stiefkindje van de theologie: moeilijk te beschrijven, moeilijk om er iets over te zeggen. Dat is jammer omdat de Geest juist zo veel betekenis en kracht heeft. Elf vrijzinnige voorgangers laten in de handreiking Laat maar waaien, moderne gedachten over de Heilige Geest hun gedachten gaan over deze werkende kracht van God om zo anderen uit te dagen woorden te zoeken voor de Geest. "Want we hoeven er niet over te zwijgen", concludeert Heuvelman.

Het openingshoofdstuk is van de hand van synodepreses Karin van den Broeke van de PKN. Zij schrijft dat het geloof niet over objectieve waarheden moet gaan en juist de Geest kan haar helpen bij een andere manier van geloven. VVP-theoloog Arne Jonges vindt dat we de Geest vooral klein moeten houden. "Anders haal je het heilige er vanaf". 

Nel Verburg wil het liefst zo min mogelijk over de Geest weten. "Anders ontstaat er afstand met de Geest". Erik Jan Tillema is juist kritisch over de Geest: hij vindt het onderscheid tussen God en Geest problematisch.

"De verschillende beelden die de theologen beschrijven zijn geen vaststaande omschrijvingen. Het zijn pogingen om iets onder woorden te brengen wat hen zeer dierbaar is", zo schrijft Heuvelman in het voorwoord. "De Geest laat zich niet vangen in beschrijvingen, maar beschrijvingen kunnen er wel voor zorgen dat wij meer open staan voor de ervaring met de Geest."

Bekijk de publicatie hier als PDF

 

Bron: VVP

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons