Kerk en Wereld in verzet tegen opheffingsbesluit

in Christelijk Nieuws

Het bestuur van stichting Kerk en Wereld legt zich niet neer bij het besluit dat de Kleine Synode van de PKN op 29 november 2013 heeft genomen, namelijk om stichting Kerk en Wereld op te heffen per 1 januari 2015.

"We betreuren het dat de Kleine Synode geen oog heeft voor de bijzondere plaats die Kerk en Wereld inneemt in de kerk en maatschappij, door projecten van mensen die actief zijn op het grensvlak hiervan mogelijk te maken en te ondersteunen."

Bovendien meent het bestuur van stichting Kerk en Wereld dat de Kleine Synode dit besluit niet kan nemen op grond van de wens van de Dienstenorganisatie om het vermogen van de stichting te 'integreren' in de landelijke organisatie. Zolang de stichting goed functioneert, het bestuur haar taken goed uitvoert en er voldoende middelen zijn, is er geen goede reden de stichting op te heffen.

Daarom heeft het bestuur de zaak inmiddels aanhangig gemaakt bij het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Gehoopt wordt dat het College hier binnen enkele maanden een uitspraak over zal doen.

 

Bron: Kerk en Wereld

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons