Heilsleger geschokt door misbruikzaak Australië

in Christelijk Nieuws

"Met leedwezen hebben we als Leger des Heils in Nederland kennisgenomen van de gevallen van kindermisbruik die hebben plaatsgevonden in opvangtehuizen van het Australische Leger des Heils", dat meldt het Leger des Heils op haar website.

We zijn van mening dat kinderen in een veilige omgeving moeten opgroeien. Een omgeving waarin zij op een goede manier kunnen leren en zichzelf ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd kunnen daar ook op rekenen.

Het Australische Leger des Heils heeft openlijk haar fouten toegegeven en biedt verontschuldigingen aan, aan allen die hierdoor getroffen zijn. Tevens verklaart zij dat zij op een oprechte en betrokken wijze haar verantwoordelijkheid wil nemen ten opzichte van de slachtoffers.

In Nederland heeft de commissie Samson in 2012, in opdracht van de regering, de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Het Leger des Heils is zowel jeugdbeschermingsorganisatie als aanbieder van jeugdhulp in diverse provincies en heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Meer informatie is te vinden op de website van het Leger des Heils.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons