Duitse katholieken wijzen seksregels kerk af

Imago dat de kerk negatief tegenover seks staat

in Christelijk Nieuws

Duitse katholieken kunnen zich nauwelijks vinden in de katholieke leer over seksualiteit, huwelijk en gezin. Zij wijzen het verbod van kunstmatige voorbehoedmiddelen en homoseksualiteit af en vinden het normaal dat gescheiden mensen aan de communie deelnemen.

(imported body)

De meesten sluiten echter wel een huwelijk met de hoop en het vooruitzicht dat de verbintenis heel hun leven in stand blijft.

Dat blijkt uit de antwoorden die de Duitse katholieken hebben gegeven op een aantal vragen die het Vaticaan naar de nationale kerken heeft gestuurd. De antwoorden dienen als voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin die van 5 tot en met 19 oktober in het Vaticaan wordt gehouden. De Duitse bisschoppen hebben maandag een samenvatting van de antwoorden verspreid.

Seks
Vele Duitse katholieken vinden de kerkelijke visie op het gezin te idealistisch en ver verwijderd van het dagelijks leven. Het verbod op het condoom en de pil is slechts voor 3 procent van de stellen van betekenis. Velen nemen ook afstand van het verplichte priestercelibaat. Het laat volgens hen zien dat de kerk in principe negatief tegenover seks staat en bemoeilijkt het streven om buitenstaanders een positief beeld van de kerkelijke visie op huwelijk en gezin te schetsen.

Nederland
De vragen zijn ook onder Nederlandse katholieken verspreid, maar de woordvoerster van de bisschoppen kon maandag niet zeggen of hun antwoorden op die van hun Duitse geloofsgenoten lijken. De parochie in de Bollenstreek in het bisdom Rotterdam liet weten dat daar ruim 1600 reacties op de vragen zijn binnengekomen. De gelovigen daar bepleiten onder meer de opheffing van het verbod op voorbehoedmiddelen en respect voor de manier waarop hetero- en homostellen samenleven. Ook moet het verplichte celibaat worden afgeschaft.

VN
Het Vaticaan heeft vandaag gepikeerd gereageerd op een uiterst kritisch VN-rapport over kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Het Vaticaan benadrukte dat de VN zich niet moet bemoeien met morele leerstellingen van de kerk. Deskundigen van het kinderrechtencomité van de VN bekritiseren de opvattingen van het Vaticaan op het gebied van anticonceptie, abortus en homoseksualiteit. Dat schoot de kerk in het verkeerde keelgat.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons