De bijbel in gewone taal is klaar

in Geloven

Een team van 12 vertalers werkte 7 jaar om het boek der boeken voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken.

Jaap van Dorp, vertaler en coördinator van de laatste fase van het project, is tevreden: ,,We hebben hard moeten werken, maar hebben onze deadline gehaald. Vooral de laatste maanden was de druk heel hoog." Komend najaar is de nieuwste editie van de bijbel beschikbaar. Bij de vervaardiging werd de kennis van eerdere vertaalprojecten, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, gebruikt. Er was de vertalers veel aan gelegen tijdig klaar te zijn, omdat het Nederlands Bijbel Genootschap dit jaar 200 jaar bestaat.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten in het Hebreeuws en het Grieks. Er worden gewone woorden gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang, aldus het jarige bijbelgenootschap. De tekst is duidelijk opgebouwd en de lay-out is overzichtelijk. Moeilijke beeldspraak wordt waar nodig verduidelijkt.

Op zondag 9 maart geeft dr. Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap, de informerende lezing 'De kracht van de eenvoud: voordracht over de Bijbel in Gewone Taal'.

Vertaler Matthijs de Jong geeft u een inkijkje in dit unieke vertaalproject aan de hand van diverse vertaalvoorbeelden en dilemma’s. Hoe vertaal je een tekst als de Bijbel in gewone taal?  Welke moeilijkheden zijn daarbij te overwinnen? Zo ontdekt u waarin de kracht van deze vertaling schuilt. 

Locatie: Museum Catharijneconvent, Utrecht


Datum en tijd: 9 maart van 14:00 uur-15:00 uur. 
Reserveren via info@catharijneconvent.nl of 030 231 38 35

Toegang: zie de website van het Catharijneconvent. 
Leden en vrijwilligers gratis met de bon uit Bijbelnieuws (pdf).

Bron: ANP/ Nederlands Bijbelgenootschap

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons