BLOG | Voorkom seksueel misbruik in jeugdwerk

Hoe maak je het jeugdwerk veilig?

in Geloven

Als hij net alle kopjes heeft weggebracht naar de keuken en terugkomt in de kamer, zit daar nog één catechisant. Ze is zestien en is geraakt door het onderwerp van de avond. Ze wil graag doorpraten. Hij had tijdens de avond al het idee dat het onderwerp haar raakte. Maar het is inmiddels 22 uur en net zaten er nog tien jongeren in zijn kamer. Zijn hart zegt hem dat je dit moment niet moet laten gaan, zijn hoofd twijfelt over de ontstane situatie. Nu is het hij en zij.

Vorige week zondag hebben we met een grote groep leiders uit ons jeugdwerk een gedragscode ondertekend. Niet omdat er iets is misgegaan in ons jeugdwerk - gelukkig niet - maar omdat we graag willen gaan voor veilig jeugdwerk. We willen dat jeugdleiders weten wat we verwachten op het gebied van gedrag en grenzen, zodat er ruimte ontstaat voor gezonde relaties.

Het levert boeiende gesprekken op. Hoewel we constateren dat veel punten echt open deuren zijn, wordt er op detailniveau toch echt verschillend gedacht. Dan praat je over je eigen leefstijl als voorbeeldfunctie, online contact met jongeren, alcoholgebruik en waar en wanneer je bijvoorbeeld één op één bent met jongeren.

Voorkomen of genezen?
Vorige week maandag was ik op een informatieavond over veilig jeugdwerk voor jeugdwerkers en vertrouwenspersonen. De inleider van de avond vergelijkt het met brandpreventie. Je kunt heel goed zijn in het blussen van branden, maar het levert altijd schade op. Zeker als het gaat om het relationele, dan is voorkomen belangrijker van genezen.

Stappenplan
Dikke hulde voor Reinier Sanders - kinderwerkadviseur van stichting CGJO - die in 2009 al zicht had op iets dat wij van het NGJ pas dit jaar omschreven in ons trenddocument: kerken krijgen oog voor veilig jeugdwerk. Al die jaren heeft hij samen met verschillende partners gewerkt aan een stappenplan voor veilig jeugdwerk. In elf stappen je jeugdwerk veilig maken.

Vertrouwen
Tijdens een gesprek in één van de workshops besproken we de casus uit de inleidende alinea. Een catecheet die alleen overblijft met een meisje van zestien. Het leverde gemengde gevoelens op. 'Als dat niet meer kan, halen we dan niet het hart weg van waar het om draait in het jeugdwerk: het bouwen aan een vertrouwensrelatie?!' 'Ik ben toch wel te vertrouwen?! Ik zou het echt zien als motie van wantrouwen als dat niet meer kan!'

Tegelijk is er een oproep om niet langer naïef te zijn. Het gaat in de kern niet om de vraag van vertrouwen. We leven in een samenleving waarin de praktijkverhalen helaas niet in ons voordeel spreken. Het gaat ook om transparantie, preventie en alle schijn vermijden. Niet alleen jezelf, maar juist zo'n jongere een veilig kader bieden waarin veiligheid voorop staat. Want stel dat deze catechisant in huilen uitbreekt, sla je dan een arm om haar heen of werp je van een afstandje een pakje zakdoekjes, omdat het ineens toch minder makkelijk is geworden dat één op één?

Creatieve ideeën
Creatieve ideeën kwamen ook langs. Vraag een vriendin om bij het gesprek te blijven. Regel een gespreksomgeving waar vorm van openbaarheid is. Denk dan aan een McDonalds of La Place (V&D) of hap in een tompouce bij de HEMA. Als het thuis is, zorg dat er iemand anders aanwezig is.
 
Nog meer goede ideeën? Deel ze! We willen het jeugdwerk graag veilig maken voor onze jongeren!
 

Auteur: André Maliepaard 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons