Anglicanen openen weg voor vrouw als bisschop

Vooral Afrikaanse kerken zijn tegen

in Christelijk Nieuws

De komst van vrouwelijke bisschoppen in de Anglicaanse Kerk is een kwestie van tijd. De generale synode van de kerk heeft in Londen ingestemd met een procedure waardoor waarschijnlijk nog dit jaar de eerste vrouwelijke bisschop kan aantreden.

(imported body)

De plannen voor het openen van het bisschopsambt voor vrouwen worden voorgelegd aan de parochies. Daarna kan de synode in juli haar definitieve goedkeuring geven. Vervolgens moet de Engelse overheid de gewijzigde kerkorde nog goedkeuren. Het besluit over vrouwelijke bisschoppen werd door de synode aangenomen met 358 stemmen voor en 39 tegen. In november 2012 werd een vergelijkbaar voorstel op de synode nog met slechts zes stemmen verschil verworpen.

In de Church of England zijn zes van de ongeveer vijftig bisschopsposities vacant. In december worden geestelijken benoemd op die posities. Ook enkele vrouwen zijn daarvoor in beeld. De uitslag van de stemming geldt alleen voor de Anglicaanse Kerk in Engeland.
In de Anglican Communion, de wereldwijde bond van anglicanen, gingen meerdere kerken de Engelse voor, onder meer in de Verenigde Staten, Noord-Ierland en Wales. Met name Afrikaanse kerken zijn tegen de vrouw in het ambt. In 1993 stelden anglicanen in Groot-Brittannië het priesterambt al open voor vrouwen.

Bron: HetGoedeLeven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons