Aanklacht prostitutie tegen Turkse voorganger vervallen

in Christelijk Nieuws

De Turkse voorganger Orhan Picaklar uit Samsun wordt niet vervolgd voor de aanklacht op betrokkenheid bij prostitutie en mensenhandel.

Een Iraanse vrouw deed vorig jaar november aangifte tegen hem, omdat hij haar zou hebben gedwongen tot prostitutie. Aanklager Recep Bakirci verklaarde dat deze aanklachten ‘abstract en onaannemelijk zijn’ en er onvoldoende bewijs is om een rechtszaak te openen.

Ook de negen andere verdachten, genoemd in dezelfde aanklacht, worden niet vervolgd. Hoewel het besluit van de openbare aanklager van Samsun dateert van 13 januari, werd pastor Picaklar pas onlangs hiervan op de hoogte gebracht. Picaklar geeft aan geleden te hebben onder de aanklacht. “Ik ben erg te schande gemaakt. Ik heb niets gedaan, maar de mensen die de kranten lazen, geloofden deze kwaadsprekerij.”

De 19-jarige Iraanse vrouw die de aangifte deed, had onderdak gekregen in één van de faciliteiten van de baptistengemeente van pastor Picaklar. Toen de voorganger haar aantrof met een halfnaakte man, stuurde hij haar weg. Zij deed daarop aangifte bij de politie met de verklaring dat Picaklar een seksuele relatie met haar wilde aangaan in ruil voor de huur voor het onderdak die zij niet kon betalen. Toen zij weigerde, zou hij haar tot prostitutie hebben gedwongen. De voorganger werd hierop op 11 november aangehouden en twee dagen vastgehouden. Hij kwam daarna vrij, maar moest zich wekelijks melden bij de politie tot de officiële aanklacht zou worden opgesteld.

Picaklar ziet de aanklacht als één van de vele pesterijen en bedreigingen tegen zijn protestantse gemeente in een provincie met 1,2 miljoen inwoners. Deze is opgericht in 2003, maar sinds 2012, recent na een koranverbranding door Amerikaanse soldaten in Afghanistan, bekogelen radicale moslims de kerk regelmatig met stenen. Ook ontvangen Picaklar en zijn gemeenteleden herhaaldelijk bedreigingen via telefoon en e-mail. Een vrouw werd begin januari na een kerkdienst lastiggevallen en in haar gezicht geslagen. Volgens Picaklar wordt op 18 maart in de rechtszaal een man verhoord die al sinds november 2013 ernstige bedreigingen uit. Picaklar vreest dat hij een serieuze aanval voorbereidt.

Voor zijn veiligheid blijft de pastor voorlopig onder politiebewaking, samen met twee andere Turkse protestantse voorgangers die worden bedreigd en lastiggevallen. Ondanks het geschonden vertrouwen, blijft de gemeente net als de voorgaande jaren duizenden Iraakse, Iraanse, Afghaanse en Afrikaanse mensen in nood helpen. “We laten deze pijnlijke dagen achter ons en helpen iedereen, ongeacht geloof of achtergrond, in de naam van God.” In de maand na de arrestatie van Picaklar, zijn er vier mensen gedoopt en regelmatig komen nieuwe mensen naar de kerk. 

Bron: Open Doors 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons