Vasten tegen wet euthanasie op minderjarigen in België

"Om het geweten van de mensen wakker te maken"

in Christelijk Nieuws

Aartsbisschop André-Jozef Léonard en de drie hulpbisschoppen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaan op donderdag 6 februari een dag van vasten organiseren en die avond een gebedswake houden.

(imported body)

Dit 'om het geweten van de mensen wakker te maken en een ultiem maatschappelijk debat uit te lokken op het moment dat in ons land een wetgeving dreigt tot stand te komen die de mogelijkheid van euthanasie uitbreidt naar minderjarigen', zo verklaren de vier bisschoppen in hun gezamenlijke oproep.

Minstens op drie plaatsen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel zullen gebedswakes naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van de euthanasiewet worden gehouden. De bisschoppen spreken van een 'uiterst belangrijk moment waarop we ons resoluut moeten engageren in het maatschappelijke debat'.

Ze zeggen dat het hen zou verheugen als ook andere christenen, gelovigen van andere religies, net als agnosten of atheïsten, 'zich zouden aansluiten bij deze actie, die in de eerste plaats filosofisch van aard is'.

De oproep eindigt als volgt: 'België is niet vaak het centrum van wereldwijde media-aandacht. Maar in dit geval houden talloze media uit meerdere continenten opvallend de ogen gericht op ons kleine land. Daarbij vragen ze zich af hoe ver de laksheid van onze wetgeving zal gaan in een materie die zo bepalend is voor de opvatting die een samenleving op lange termijn dreigt te hebben over het leven, over de dood en over de menselijke vrijheid'.

Bron: Kerknet.be

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons