PKN verliest 67.000 leden in 2013

Daling van 2012 zet door in 2013

in Christelijk Nieuws

Het ledental van de Protestantse Kerk in Nederland is in 2013 met 67.150 geslonken. De kerk had eind 2013 nog ruim 2 miljoen leden over. Dit blijkt uit de jaarbrief en de kerncijfers van 2013.

(imported body)

Het ledental van de Protestantse Kerk slonk in 2012 ook al met 41.000. De Rooms-Katholieke Kerk daalde toen met 47.000 leden naar 4.044.000 leden. Dat blijkt uit de deelnemende kerken aan de actie Kerkbalans 2014. Naast de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk doen daaraan de remonstranten, doopsgezinden en oud-katholieken mee.

De enorme daling heeft voornamelijk te maken met het hoge streftecijfer binnen de PKN gemeenten. "Het is niet zo dat veel mensen bewust de kerk verlaten. We hebben gewoon veel oudere mensen binnen onze kerken' aldus de woordvoerder van de PKN.

Het merendeel van de kerkgangers is momenteel nog te vinden in Friesland (368.571) waar 231 PKN gemeenten te vinden zijn en Zuid-Holland (539.369) waar de mensen verdeeld zijn over 306 gemeenten. De minste kerkelijken zijn te vinden in Zeeland (77.300) en Noord-Brabant & Limburg (120.184).  

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons