Lezersvraag | ‘Waarom komt Jezus maar niet terug?’

'Waarom wacht God zo lang?'

‘Ik snap wel dat bij God alles mogelijk is, maar ik vind het niet kloppen dat Jezus’ terugkeer zo lang op zich laat wachten. Er zouden immers mensen zijn die het nog bij leven zouden meemaken die toen leefde. De wereld lijkt op dezelfde ellende verder te gaan.’

De tekst die je aanhaalt, heeft tot veel misverstanden geleid – ik denk ook bij jou. Jezus zegt er letterlijk: ‘Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.’ Het gaat mis bij de uitleg van ‘al die dingen’. Want wat betekent dat precies?

Al die dingen… 
Als je denkt dat ‘al die dingen’ betekent: Jezus’ terugkeer, dan klopt het inderdaad niet, want ‘deze generatie’ (Petrus en de andere studenten van Jezus) is uiteraard al overleden. Je kunt het dan nog misschien een beetje redden door te stellen dat je ‘deze generatie’ veel ruimer moet lezen als ‘alle gelovigen’, en die zouden dan inderdaad nog leven, maar dat is wel vergezocht.

Veel logischer is dat ‘al die dingen’ slaat op de vernietiging van de tempel, wat in 70 n.Chr. inderdaad ook gebeurt. Alle rampen die Jezus ervoor noemt, kun je daarop toepassen. Soms lijkt het misschien wat overdreven hoe hij het uitdrukt, maar die vernietiging van de tempel voelde toen wel zo ongeveer als het einde van de wereld. Als je het zo uitlegt, klopt het inderdaad dat ‘deze generatie’ nog niet verdwenen is als dit plaatsvindt: het gebeurt 37 jaar nadat Jezus het voorspelde.

Ik denk zelf dat ‘al die dingen’ ook slaat op Jezus’ eigen dood, een paar dagen erna. Hij zegt bijvoorbeeld dat je op de vijgenboom moet letten of die in bloei staat en precies als hij dat zegt, is het lente en staat die inderdaad in bloei! En hij stelt dat dan ‘het koninkrijk van God’ komt, en dat moet je niet meteen uitleggen als Jezus’ terugkeer, maar als zijn kruisiging. Dán komt het koninkrijk, zegt hij zelf ook.

Een bittere afweging
Maar blijft staan dat het gewoon erg heftig en lastig is, dat er nog zoveel ellende is in de wereld en dat Jezus maar niet is teruggekeerd.

Algemeen kun je erover zeggen dat God oneindig veel kennis over de geschiedenis heeft en eeuwige liefde is. Hij kan dus de beste afweging maken. Er zijn blijkbaar bepaalde voordelen aan het laten voortduren van deze tijd, maar op een dag zullen de nadelen die overtreffen en dan zal God definitief ingrijpen. Maar niemand wanneer het omslagpunt is.

De nadelen van deze tijd zijn duidelijk: verschrikkelijke ellende. Wat zouden de voordelen kunnen zijn dat God het toch nog een periode laat duren?

Dat heeft denk ik te maken met eigenheid. Dit is een tijd dat wij zelf dingen kunnen ontdekken. Wij hebben nu nog de kans om zelf iets te leren en te wennen aan Jezus. Dat is een groot goed. Maar er komt een moment dat deze voordelen zijn ‘uitgewerkt’ en dan komt Jezus terug.


Heb je ook een vraag over God of de Bijbel? Stuur een berichtje naar de redactie van EO Geloven en we leggen 'em voor aan Reinier Sonneveld.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons