Kerkgangers geven opnieuw minder geld

Kerken zien een dalende trend vanaf 2011

in Christelijk Nieuws

Rooms-katholieken en protestanten in Nederland geven steeds minder geld aan de kerk. Dat blijkt uit de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2013. Kerkbalans is de jaarlijkse campagne waarmee de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk geld inzamelen onder hun parochianen en gemeenteleden. Donderdag was in Utrecht de aftrap voor de actie van 2014.

De opbrengst van Kerkbalans komt over 2013 ruim 3 procent lager uit dan in 2012. Sinds 2011 is al sprake van een dalende trend “die zich nu verscherpt heeft doorgezet”, aldus de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In 2013 hebben de kerken samen 243 miljoen euro ingezameld.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons