Kerken zoeken herbestemming

in Christelijk Nieuws

Bijna 150 kerk- en kloosterbesturen hebben vorig jaar subsidie aangevraagd voor een onderzoek naar herbestemming van hun gebouw. Dat schrijft directeur Cees van ’t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het nieuwste nummer van het Tijdschrift van de Rijksdienst.

Betrouwbare schattingen van de hoeveelheden leegkomende kerken en kloosters in de nabije toekomst zijn er nog niet, stelt Van ’t Veen. "Het is echter wel duidelijk dat het in stand houden van deze gebouwen, in religieus gebruik of met een andere functie, een grote opgave is."

In de eerste plaats hebben de kerken en kloosterorden daarin een taak, meent de directeur. Zij voelen "de spirituele en emotionele pijn van de achteruitgang in aantallen leden en geestelijken". Het is echter ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zoeken naar een goede oplossing, stelt de directeur. "Het is ook een publiek vraagstuk. Overheden hebben zich altijd ingezet om deze karakteristieke, monumentale gebouwen te behouden. Daar is steeds het leeuwendeel van de restauratie- en onderhoudssubsidies naartoe gegaan. Honderden miljoenen. En het is een vraagstuk van de lokale gemeenschap. Omwonenden hebben vaak een sterke persoonlijke band met kerkgebouwen vanuit hun eigen levensloop. Voor hen zijn deze bepalend voor de identiteit van hun omgeving.

Lees verder bij het Friesch Dagblad


Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons