Kardinaal Eijk slaat uitnodiging Plaisier af

Eijk wil niet discussiëren over uitspraken "die hij nooit heeft gedaan"

in Christelijk Nieuws

Kardinaal Eijk is niet van plan om op welke manier ook te discussiëren over uitspraken die aan hem worden toegeschreven, maar die hij nooit heeft gedaan. Dit zegt hij in reactie op de internetbrief die ds. Arjen Plaisier vandaag publiceerde naar aanleiding van een interview dat de kardinaal had met het Reformatorisch Dagblad, waarin onder meer over het concilie van Trente werd gesproken.

Op de officiële website van de Rooms-Katholieke kerk schrijft Eijk: ’Ds. Arjen Plaisier wil de discussie breder trekken en een dialoog aangaan over bepaalde formuleringen van de uitspraken van het Concilie van Trente. Deze discussie wordt echter gevoerd via de Beleidssector voor de Oecumene van de Nederlandse Kerkprovincie en in fundamentele zin op het niveau van de Wereldkerk door de Pauselijk Raad voor de bevordering van de Eenheid onder de Christenen.’

Kardinaal Eijk laat weten dat hij de oecumene onveranderd een warm hart toedraagt en dat hij in dit opzicht het streven van de paus volledig onderschrijft.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons