Bodar: "Was ik protestants geboren, zou ik Katholiek worden"

Priester in De Nieuwe Koers over toenadering Katholieken en Protestanten

in Christelijk Nieuws

De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) zal eerder één worden met de Oosters-Orthodoxe Kerk dan met de kerken van de Reformatie, aldus priester Antoine Bodar.

De bekende priester doet zijn uitspraak in het nummer van maandblad De Nieuwe Koers dat vrijdag verscheen. Het opiniërende magazine is vernieuwd en kleiner van omvang geworden, maar verschijnt wel weer maandelijks. Het jongste nummer staat in het teken van toenadering tussen protestanten en rooms-katholieken, en bevat naast een interview met Bodar ook een gesprek met ds. 
G. de Fijter, organisator van de nationale synode.

Ds. De Fijter noemt Rome in het interview „ook maar een stukje van het wereldwijde christendom”, en vindt het „voorlopig” te vroeg om terug te keren naar het gezag van Rome. Wel spreekt hij de hoop uit op een Protestantse Katholieke Kerk (PKK), die een concilie zou kunnen beleggen met de Bisschoppenconferentie.

Bodar zegt in een reactie „een tikje geschrokken” te zijn door de typering die ds. De Fijter van Rome geeft. „Dat vind ik een beetje denigrerend. In absolute cijfers zijn we de grootste groepering van de hele wereld.”

De priester wijst er verder op dat Rome bovendien „in een vergevorderd stadium” van oecumene verkeert met de Oosters-Orthodoxe Kerk. „Met patriarchen is er voortdurend contact. Daarnaast zijn we, met een gemeenschappelijke visie op de sacramenten, het ambt en de eucharistie, al op veel gebieden één. Ik ben vergroeid met Neder­land en ik heb veel contact met mensen van de Reformatie, maar –het spijt me– Constanti­nopel is nu eenmaal dichter bij ons dan Dordrecht. Was ik orthodox geboren, dan zou ik het gebleven zijn. Was ik protestants, dan zou ik katholiek worden.”

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons