Abortuskliniek naast kerk Houten maandag open

,,We bidden voor de mensen die zich bezondigen''

in Christelijk Nieuws

De nieuwe abortuskliniek aan de Papiermolen in Houten gaat maandag open. Er staan voor die dag zes abortussen op het programma. Ds. C.G. Vreugdenhil van de aanpalende Eskol-kerk (Gereformeerde Gemeente) zal er in de zondagmiddagdienst bij stil staan.

,,Het is heel verdrietig'' reageert Ds. Vreugdenhil op het feit dat er maandag al direct zes abortussen gepland staan. ,,Het roept nogal wat emoties op als je weet dat dat gebeurt in een gebouw dat grenst aan je eigen fietsenstalling. Maar ik moet ook nuchter zijn: het gebeurt nu hier, maar die abortussen zouden toch wel plaats vinden, al was het dan ergens anders. Dat is de realiteit die we in Nederland hebben.''

Doopdienst
,,We zullen zondag reageren zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben: we gaan niet protesteren of een actie houden. Maar binnen onze eigen muren zal er aandacht voor zijn. En we staan klaar om mensen te helpen die dat willen.'' Zelf gaat ds. Vreugdenhil zondagmiddag voor in de Eskol-kerk. ,,De middagdienst is een doopdienst. Dat biedt ook wel aanknopingspunten om er aandacht aan te besteden als er zo'n babytje in de kerk is. We zullen dan ook psalm 139 zingen en daar bij stil staan: God weeft het embryo. Het is niet zomaar een lastig celweefsel dat in de weg zit, zoals die mensen denken. En we zullen ook zeker bidden voor de mensen die zich bezondigen.'' 

8 Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan,
Die al 't begrip te boven gaan.
Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld,
Toen ik, verborgen saamgesteld,
Als een borduursel, lag verscholen:
Van mij was niets voor U verholen.

9 Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
Mijn ongevormden klomp beschouwd;
Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,
Hadt mijn geboortestond bepaald;
Eer iets van mij begon te leven,
Was alles in Uw boek geschreven.

(Psalm 139 uit de 'oude' berijming van 1773) 

Abortusartsen
Vorig jaar zomer laaide de discussie tussen voor- en tegenstanders van abortus in Houten weer op toen bekend werd dat er een kliniek naast de kerk zou komen. "Dat de locatie is gelegen naast een kerk maakt het wel erg wrang", schreef de lokale SGP aan het stadsbestuur een paar maanden geleden. Maar de gemeente zag geen reden de kliniek tegen te houden: abortus is legaal in Nederland, en om het leegstaande pand te kunnen huren was er geen vergunning vereist. De kerk heeft onderzocht of ze de komst van de kliniek nog kon tegenhouden, maar slaagde daar niet in. ,,We hebben talloze gesprekken gehad'', zegt Ds. Vreugdenhil. ,,Met de gemeente, met de bestuurders van de klinieken en met abortusartsen. Maar het heeft niet geholpen. We blijven bij ons standpunt dat we geen protest-acties naar buiten toe ondernemen, maar we zijn wel als kerken in Houten samen opgetrokken, en nog steeds.''

Casa
De kliniek in Houten is de zevende vestiging van Casa in Nederland, een organisatie die vrouwen begeleidt op weg naar een abortus. Jaarlijks worden er in Nederland 32.000 abortussen uitgevoerd op zo'n 180.000 zwangerschappen. De helft wordt gedaan in klinieken van Casa. Voor de kliniek zelf is de locatie in Houten bewust gekozen. Bestuurder Ber van Herk vertelt tegen het Algemeen Dagblad bewust de concurrentie aan te willen gaan met de bestaande kliniek aan de Biltstraat in Utrecht. "Wij denken dat wij een kwalitatief betere keuze zijn voor vrouwen die overwegen hun zwangerschap te onderbreken", zegt Van Herk. "En dat denken wij niet alleen; ook uit de hoek van huisartsen in de stad Utrecht en omliggende gemeenten is er vraag naar een alternatieve kliniek om vrouwen naartoe te verwijzen."
De abortuskliniek, waar ook aandacht voor anticonceptie en soa-behandelingen is, zal de komende tijd twee dagen per week open zijn: maandag en woensdag. Het is de bedoeling dat er binnenkort op iedere werkdag maximaal vijftien abortussen plaatsvinden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons