Vloeken: het mag weer

Verbod op godslastering uit 1932 opgeheven

in Christelijk Nieuws

Het verbod op godslastering is opgeheven. De Senaat stemde met 49 stemmen voor en 21 stemmen tegen het schrappen van het gebod op godslastering.

De Eerste Kamer had er wel moeite mee. De Senatoren willen dat het kabinet onderzoekt of een ander artikel uit het Wetboek van Strafrecht, 137, ‘genoegzame bescherming’ kan bieden aan deze groep. Een motie daartoe is aanvaard.
 
Vrijheid van meningsuiting
Tot nu toe was ‘smalende godslastering’ volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht verboden. De SP en D66 vonden echter dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort, en namen het initiatief voor de afschaffing van deze bepaling. Gerard Schouw (D66): “Vrijheid van meningsuiting is de basis van elke democratische samenleving en een fundamenteel recht. Voor een wettelijke beperking moet een goede reden bestaan, die is er voor dit verbod niet.” Volgens Schouw is er voldoende bescherming tegen groepsbelediging, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.
 
Verdeeldheid
Bij de VVD-fractie in de Senaat was er verdeeldheid: zeven van de zestien fractieleden stemden tegen afschaffing van het verbod. Onder hen Senator Heleen Dupuis, die eerder aangaf problemen te hebben met het voorstel. Ook de CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen.
 
Roel Kuiper van de ChristenUnie had liever gezien dat het verbod was gehandhaafd, als ‘uitdrukking van wat we samen vinden: dat je elkaar niet krenkt,” zei hij tegen het ANP. Hij hoopt dat als artikel 137 wordt aangepast, de rechter daar iets meer mee kan dan met het huidige verbod op godslastering. “Daarvoor is de bewijslast erg zwaar.”
  

Bron: Trouw

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons