Unieke oproep katholieke kerk over misbruik

in Christelijk Nieuws

KLOKK, de belangengroep misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, is blij met de oproep van kardinaal Wim Eijk om het zwijgen te verbreken over wat priesters en leken weten van seksueel misbruik van kinderen. Maandag vragen Eijk en Cees van Dam van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) in verscheidene ochtendbladen iedereen die misbruikgevallen kent dit te melden. KLOKK spreekt van een unieke en historische oproep. KNR is een koepelorganisatie van religieuze instituten.

(imported body)

De twee noemen het zwijgen verbreken belangrijk omdat in veel gevallen de slachtoffers het misbruik niet konden bewijzen en de klachten ongegrond moesten worden verklaard. Maandag is het 2 jaar geleden dat Wim Deetman zijn rapport presenteerde over ontucht met minderjarigen in rooms-katholieke instellingen.

Eijk en Van Dam hebben nooit overwogen af te treden. "We hebben zelf de opdracht gegeven voor dat onderzoek, we wilden niet voor de problemen weglopen. Het gaat om erkenning, genoegdoening en heling'', zegt Eijk. Van Dam noemt het terecht dat ze plaats moesten nemen in de beklaagdenbank.

De twee zeggen verder dat seksueel misbruik 20 jaar geleden een taboe was in de hele maatschappij. "Wij zijn nu kerkelijke pioniers als het gaat om het oplossen en herkennen van seksueel misbruik.''

 

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons