PKN aan Rutte: 'Laat extra asielzoekers uit Syrië toe'

Protestante Kerk schrijft brief aan minister-president over Syrische vluchtelingen

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk roept minister-president Rutte ertoe op om Syrische asielzoekers ruimhartig toe te laten. In een brief aan de minister-president, staatssecretaris van Justitie Teeven en de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie stelt de Protestantse Kerk vast dat veel vluchtelingen door opvang in de regio worden geholpen, maar dat tegelijkertijd blijkt dat die opvang niet toereikend is voor het groeiende aantal Syrische vluchtelingen.

Concreet stelt de Protestantse Kerk voor om familieleden en bekenden van Syriërs die in Nederland wonen, de mogelijkheid te geven om als vluchtelingen naar Nederland te komen. Ouderen zouden daarbij voorrang moeten krijgen omdat zij meer risico lopen. 
Ook stelt de Protestantse Kerk voor om extra vluchtelingen uit Syrië toe te laten en hun aantal niet in mindering te brengen op het quotum van 500 uitgenodigde vluchtelingen per jaar. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) kan er zorg voor dragen dat juist bijzonder kwetsbare Syrische vluchtelingen in Nederland worden toegelaten en dat de procedures goed verlopen.

Kinderen
Kerk in Actie is de organisatie die namens de Protestantse Kerk noodhulpprojecten in Syrië, Jordanië en Libanon uitvoert. Zo zet Kerk in Actie zich ervoor in dat gevluchte kinderen en jongeren in Libanon en Jordanië worden opgevangen en basisvoorzieningen krijgen. En, wat misschien nog wel belangrijker is: ze krijgen ook onderwijs en beroepstrainingen en kunnen meedoen aan sport- en spelactiviteiten.Door hieraan mee te doen zorgen kinderen en jongeren ervoor dat de tijd die zij ontheemd of als vluchteling in een buurland verblijven, geen verloren tijd wordt, zonder uitzicht, zonder eigenwaarde, doelloos, een prooi voor bendes en voor extremisten.
Kinderen en jongeren houden zo hoop op terugkeer en bereiden zich voor op hun toekomst in Syrië. Dit kan alleen naast zorg voor voedsel, gezondheid en onderdak als er voldoende extra geld is. Kerk in Actie hoopt daarin niet alleen op bijdragen van de overheid, maar werft hier ook fondsen voor in de kerken.

De Council of European Churches (CEC), ondersteunt de oproep van de Protestantse Kerk.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons